• Suvi Härkönen, Need, Galleria Huuto
  • Suvi Härkönen, Need, ulkopuolelta
  • Suvi Härkönen, Need, videoprojisointi
  • Suvi Härkönen, Need
  • Suvi Härkönen, Need

Suvi Härkönen

Need

Huuto IV 18.9.-11.10.2020

Suvi Härkönen
Need
18.9.- 11.10.2020

Taiteilija on tavattavissa näyttelyssään su 20.9. ja la 3.10. klo 12-17.

Need-installaatio käsittelee inhimillisen, hyväksyvän kosketuksen tarvetta. Kosketus on ensimmäisiä elämämme kokemuksia ja kosketuksen puute yksi ihmisyksilölle vahingollisimpia asioita. Näyttely rakentaa maisemaa, jossa kosketuksen puuttuminen saa ihmisen rakentamaan itsensä ja toisten välille jotakin, jonka kautta kompensoida yksinäisyyden ja vaillejäämisen kokemusta – suojaava kerros peittää alleen haavoittuvan lihan ja elävän kaipuun.

Härkösen teokset kuvaavat usein vaikeasti sanallistettavia fyysisiä kokemuksia yksilön suhteessa yhteisöön. Ne kehottavat pysähtymään ja antamaan hienovaraisten elementtien muodostaa tiloja, joissa asettua toiseuden, irrallisuuden ja vaihtoehtoisten todellisuuden kokemusten maisemaan. Minimalistiset ja meditatiiviset teokset muodostuvat näkyvien rakenteiden, tyhjän tilan ja katsojan yhteisvaikutuksesta.

Suvi Härkönen on valmistunut kuvataiteilijaksi Lahden Ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja Taideinstituutista sekä taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston visuaalisen kulttuurin koulutusohjelmasta. Hänen tuotantonsa painottuu kokemuksellisiin ja tilallisiin installaatioihin. Härkösen töitä on ollut esillä sekä yksityis- että ryhmänäyttelyissä vuodesta 2009 alkaen. Hän asuu ja työskentelee Porvoossa.

Työskentelyä ovat tukeneet Svenska kulturfonden ja Taiteen Edistämiskeskus.

Lisätietoja: www.suviharkonen.fi