• Suvi Härkönen, Need, Galleria Huuto
  • Suvi Härkönen, Need, utifrån
  • Suvi Härkönen, Need, videoprojisointi
  • Suvi Härkönen, Need
  • Suvi Härkönen, Need

Suvi Härkönen

Need

Huuto IV 18.9.-11.10.2020

Suvi Härkönen
Need
18.9.- 11.10.2020

Konstnären är anträffbar i sin utställning sön 20.9 och lör 3.10 kl. 12-17.

Installationen Need behandlar människans behov av bekräftande beröring. Beröring är en av livets första upplevelser. Avsaknaden av beröring är å sin sida en av de mest skadliga saker som kan drabba en individ. Utställningen utgör ett landskap där bristen på beröring får människorna att bygga upp någonting mellan varandra, med avsikten att kompensera upplevelsen av ensamhet och saknad – ett skyddande lager som täcker den sårbara kroppen och levande längtan.

Härkönens verk skildrar upplevelser som kan vara svåra att sätta ord på, och ofta är det frågan om fysiska upplevelser av förhållandet mellan individ och samhälle. Verken uppmanar oss att stanna upp och låta de subtila elementen skapa rum där vi kan vara i ett landskap av utanförskap, rotlöshet och alternativa verklighetsuppfattningar. De minimalistiska och meditativa verken kommer till i samverkan mellan synliga konstruktioner, tomrum och betraktare.

Suvi Härkönen är bildkonstnär från Lahtis designinstitut och konstmagister från Aalto-universitetets utbildningsprogram i visuell kultur. I hennes konstnärliga produktion ligger tyngdpunkten på upplevelsebaserade och rumsliga installationer. Härkönens verk har visats på separat- och grupputställningar sedan 2009. Hon bor och arbetar i Borgå.

Svenska kulturfonden och Centret för konstfrämjande har stött Härkönens konstnärliga arbete.

Ytterligare uppgifter:
www.suviharkonen.fi