• Pasi Mälkiä: Yksi tapa saavuttaa mielenrauha
  • Zen
  • Kommunikointivaikeuksia
  • Ihminen ei ole saari
  • Olen niin yksin
  • Unettomuus
  • Unettomuus

Pasi Mälkiä

SYMPOLISMIA

Viiskulma 11.10.-22.10.2006

Näyttelyssäni esillä olevia värikynäpiirustuksia tehdessäni olen pohtinut sitä kuinka elämä ja maailma ympärillämme on vääjäämättä tausta sisäisille tunteillemme ja ajatuksillemme, se mitä vasten kaikki peilautuu.

Piirustuksissani yhdistän maisemallisia elementtejä yksinkertaisiin symbolisiin aiheisiin kokonaisuuksiksi joita voi tulkita sekä yleisellä että yksityisellä tasolla.

Teosten humoristisessa merkkikielessä ei ole kyse vain merkeistä, vaan ikään kuin lavastuksesta näyttämöllä. Koetan pitää piirustuksen mahdollisimman simppelinä, pyrkien lopputulokseen joka on samanaikaisesti sekä lapsenomainen että moniselitteinen.

Pasi Mälkiä

0405763532

pasimalkia(at)galleriahuuto.net