• yksi-tapa-saavuttaa-mielenr
  • Zen
  • Kommunikointivaikeuksia
  • Ihminen ei ole saari
  • Olen niin yksin
  • Unettomuus
  • Unettomuus

PASI MÄLKIÄ

SYMPOLISMIA

Viiskulma 11.10.-22.10.2006

När jag ritade de utställda teckningarna funderade jag på våra innersta känslor och deras förhållande till världen runt oss. Den omgivande världen och det liv vi lever fungerar som en spegel där våra känslor reflekteras. Jag tolkar dessa invecklade förhållanden med hjälp av ett simpelt bildspråk där symboler och landskapsliknande element samsas. De humoristiska teckningarna är, förutom ett språk, också kulisser i en slags iscensättning. Jag försöker hålla teckningarna enkla och strävar efter ett resultat som är både barnsligt och mångtydigt.

Pasi Mälkiä

0405763532

pasimalkia(at)galleriahuuto.net