• Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit

Tapio Tuominen

Tatuoidut sitaatit

Jätkä 1 19.6.-6.7.2014

Tapio Tuominen
Tatuoidut sitaatit
Galleria Huuto Jätkäsaari 1
19.6–6.7.2014

Mistä tulee nimi ”Tatuoidut sitaatit”? Näyttelyni sai alkunsa pienehköistä vapaan assosiaation avulla tehdyistä lyijykynäpiirroksista. Vähitellen piirrosten koko kasvoi. Samalla tussin käyttö sai niissä lyijykynää suuremman merkityksen. Tussipiirrokset peittivät tatuoinnin tavoin lyijykynäpiirroksia. Myöhemmin mukaan tulivat myös värit ja puhekuplat, joista löytyy sitaatteja muun muassa kaunokirjallisuudesta, filosofiasta, ja sarjakuvista.

Platonin Valtio-dialogissa Sokrates luonnostelee sarkastisen kuvan alkeellisesta yhteiskunnasta, sikojen valtiosta. Sikojen valtiossa vietetään itsekästä ja yltäkylläistä elämää, mikä aiheuttaa valtion tulehtumisen. Määrättömässä omaisuuden kahmimisessa ja yli varojensa elämisessä loppuvat valtion omat luonnonvarat nopeasti. Koska yltäkylläisyyden jatkuminen edellyttää maan ja rikkauksien ryöstämistä naapurivaltioilta, ajautuu sikojen valtio sotaan. Ryöstösotaa joudutaan laajentamaan, koska armeijan ylläpito on kallista. Se puolestaan vaatii yhä suurempia ja voimakkaampia armeijoita jne.

Mutta onko sikojen valtio oman aikamme valtioihin verrattuna lopultakaan kovin alkeellinen? Eikö suurin osa nykyvaltioista niin idässä kuin lännessäkin toimi juuri samoin? Jos valtiot ovat niin pieniä, ettei ryöstämiseen löydy omasta takaa tarpeeksi voimaa, tehdään erilaisia valtio- ja sotilasliittoutumia. Niitä, jotka yrittävät puolustaa maitaan ylivoimaisia miehitysarmeijoita vastaan, nimitetään nykyisin yleisesti terroristeiksi. Luonnonrikkaudet ja kulttuuriaarteet itselleen kahmivat miehittäjät taas nähdään sankareina ja vapauttajina. Mikään ei siis ole muuttunut 2400 vuodessa.

Tulkitessani Platonia oman aikani kautta alkoivat siat ja sikoja muistuttavat ihmishahmot kansoittaa myös piirroksiani. Valmistuvien teosten kansa käymäni dialogi auttoi selventämään niiden kerronnallista sisältöä. Samalla myös teoksissa käyttämäni ilmaisu vakautui ja sai enemmän voimaa. Näyttelyäni voikin luonnehtia taiteelliseksi kehityskertomukseksi, jossa eri piirrostekniikoiden kokeilu vähitellen nivoutuu muuhun elämään ja johtaa sekä ilmaisullisesti että sisällöllisesti yhä päättäväisempään työskentelyyn.

Tapio Tuominen
Puhelin: 050 3052816, sähköposti: tuominentapio(at)elisanet.fi

Juhannuksen aukioloajat:

Juhannusaatto, perjantai 20.6. avoinna klo 12-17
Juhannuspäivä, lauantai 21.6. suljettu
Sunnuntai 22.6. avoinna klo 12-17