• Teemu Siika

Teemu Siika
Hej! Följ med till andra sidan regnbågen. Jag visar er vägen till Drömmarnas Dal.
22.7.-14.8.2022

Populismen – det uråldriga plågoriset – bör utsättas för mer kritik än kanske någonsin förr. Den svåra farsoten har drabbat demokratier ända från Europa till Sydamerika. Direkta följder är till exempel coronaförnekelsen hos Brasiliens högsta ledning, stormningen av Kapitolium i USA samt Rumäniens, Polens och Ungerns problem med rättsstatsprincipen och brexit som går i samma banor. För att inte tala om Putins krig i Ukraina.

Min utställning Hej! Följ med till andra sidan regnbågen. Jag visar er vägen till Drömmarnas Dal består av en sjudelad skulpturgrupp, en flock av My Little Pony-figurer i skalan 10:1. Ponnyerna är konstruerade för hand av stengodslera som engoberats, det vill säga täckts av färgad lerslamma. Manarna och svansarna är gjorda av hästtagel. Ponnyflocken är ett sätt att behandla populismen genom satir. Ponnyernas mönster och utställningens titel erbjuder en nyckel till tolkningen av verkhelheten.

Ponnyflockens sju förtjusande medlemmar heter Sparkling Boss, Basic Phasic, Baby Q, Baby PS, Stan, Machista och Japie. Med Sparkling Boss i spetsen ger sig ponnyerna ut i världen för att hitta sin plats i världshistorien. De strävar efter att lämna bakom sig det totalitära samhället där endast en sanning är tillåten.

Med skulpturgruppen vill jag alltså ta ställning till den ökande populismen, den populistiska retorikens spridning i hela det politiska fältet, extremhögerns tilltagande salongsmässighet och de problem som dessa fenomen innebär för rättsstatsprincipen. Högerextremism, knutpatriotism, opportunistisk marknadsekonomi och populism har blivit vardagliga och nästan osynliga delar av vår vardag, vilket hotar Europas och hela världens humana värderingar.

Teemu Siika

Kontaktuppgifter
teemu.siika(a)gmail.com
050 5375 275