• Pia Sandström
  • labyrinth1
  • labyrinth2
  • labyrinth3
  • thissideoftheforest
  • onepagedbooks1
  • wanted
  • onepagedbook2

Pia Sandström työstää usein eri objekteista, äänestä, videokuvasta ja tekstistä koostuvia installaatioita. Häntä kiinnostaa todellisuuden ja fiktion, arjen ja magian eri kerrosten näkyväksi tekeminen. Hänen työnsä liikkuvat kuvan ja kirjallisuuden rajamailla. Teksti esitellään usein installaatioiden osana, kirjamuodossa tai itsenäisinä töinä, kuten meneillään olevassa projektissa Ensidiga böcker (Yksisivuisia kirjoja, 2004–). Teemallisesti hänen työnsä käsittelee muistoa, tajunnan virtaa sekä erilaisia henkilökohtaisia ja maantieteellisiä todellisuuksia. Odotuksen ja kaipuun tunne ja halu jakaa kokemuksia muiden ihmisten kanssa ovat läsnä hänen töissään. Pia Sandströmin työ vie ajatuksen tavanomaisten rajojen ja kategorisointien tuolle puolen, ja antaa tilaa sekä tunnetasolla tapahtuvalle että todelliselle osallistumiselle.

Galleria Huudossa on esillä Pia Sandströmin This side of the forest longing for the great ocean (2007), joka koostuu kirjeenomaisesta julisteesta ja kertomiselle omistetuista nettisivuista. Työn lähtökohtana ovat ihmisten jatkuvan muuttamisen seuraukset, ja muuttamisen positiiviset ja negatiiviset kokemukset, jotka yhdistyvät ja tulevat osaksi henkilökohtaista historiaa; miten eri tavalla tulkitsemme meitä ympäröivän maailman. Nettisivu koostuu julisteen avoimelle kutsulle yleisövastauksena tulleista lisäyksistä, kommenteista ja kuvista

Installaatio Wanted: research assistant for project already under way (2006) on Siri Hustvedtin kirjaan ”The Blindfold” liittyvä, fiktiivinen biografia. Katsoja viedään toisen ihmisen historiaan, ja hän joutuu suhtautumaan erilaiseen rekvisiittaan tai erilaisiin esineisiin. Esineistä tulee muistojen ja mielikuvitusten välittäjiä, eräänlaisia olemassa olon avaimia.

Galleria Huudossa on esillä myös Associationen (Assosiaatio), taideteokseen suhtautuva kirja, Loopen (Luuppi), kirja ilman alkua tai loppua, sekä Ensidiga böcker (Yksisivuisia kirjoja).

Labyrint Arkiv (Labyrintti Arkisto) ->
TekstiTaide ->

Marina Ciglar

Lisää:
piasandstrom.com
thissideoftheforest.net
botkyrka.se/konsthallen

IASPIS – International Artists Studio Program In Sweden:in sekä Kulturkontakt Nord:in ja Botkyrka kommun:in ystävällisellä tuella.

…………..

Labyrint Arkiv (Labyrintti Arkisto)

”Rajatonta universumia kuvittelevat unohtavat, että kirjojen määrä on rajallinen. Uskallan ehdottaa seuraavaa ratkaisua tähän ikivanhaan ongelmaan: Kirjasto on rajaton ja toistuva.” (Jorge Luis Borgesin ”La Biblioteca de Babel” 1963, Baabelin kirjaston, mukaan.)

Näillä Jorge Luis Borgesin sanoilla Botkyrkan Taidehalli kutsui taiteilijoita mukaan osallistumaan Artist Book-kirjoista koostuvaan Labyrintti-nimiseen näyttelyyn.

Artist Book-näyttely pidettiin 18/11 2006 – 31/1 2007 Botkyrkan Taidehallissa, joka on Tukholmassa sijaitseva nykytaiteen näyttämö. Suureen kansainväliseen näyttelyyn osallistui kirjamuotoisilla teoksilla yli sata taiteilijaa ja taiteilijaryhmää ympäri maailmaa. Näyttelystä muodostui erilainen kirjasto, joka tutki kirjan käyttöä tämän päivän taiteellisena ilmaisuvälineenä. Kirjojen visuaalinen ilme houkutteli kävijää löytöretkelle kirjastoon. Tämän päivän taiteilijat käyttävät yhä useammin tekstiksi tallennettuja ajatuksia visuaalisen ilmaisun täydentäjänä.

Termi Artist Book syntyi 1960-luvun USA:ssa, missä taiteilijat kokeilivat uusia tapoja hahmottaa ja levittää taidetta. On myös olemana tietoa, jonka mukaan jotkut venäläiset kuten El Lissittsky ja Illia Zdanevich käyttivät kirjamuotoa vaihtoehtoisena taidekonseptina jo 1920-luvolla. Dieter Rotin ja Ed Ruschan Twentysix Gasoline Stations-teosta vuodelta 1963 pidetään yleensä kuitenkin ensimmäisenä Artist Bookina. Uudesta konseptista kehittyi nopeasti ainutlaatuinen ilmaisumuoto.

Yksinkertaisesti ilmaistuna Artist Book on kirja tai kirjankaltainen esine, jonka syntyyn taiteilija on vaikuttanut ratkaisevasti. Sen tulee olla taiteilijan luovuuden manifestaatio, ja itsessään taideteos. Tämä määritelmä poissulkee esimerkiksi näyttelyluettelot tai lehdet.

Näyttelyn oli koonnut taiteilija Pia Sandström ja Botkyrkan Taidehallin taiteellinen johtaja Joanna Sandell. Pia Sandström loi myös näyttelytilan, pyöreämuotoisen kirjaston muotoisen installaation, johon kuului erityiset kalusteet. Näyttelyä varten tehtiin lisäksi kirja, jossa esitellään kaikki osallistuvat taiteilijat. Näyttelyn ajan ohjelmaan kuului näyttelyteoksiin liittyviä lukutilaisuuksia sekä performansseja. Labyrinttia työstetään edelleen, ja se on tarkoitus luoda vuoden 2008 aikana uudelleen Botkyrkan Taidehalliin edelleen kehitetyssä muodossa. Galleria Huudossa näytetään osa niistä kirjoista, jotka kuuluivat näyttelyyn, ja jotka nyt sisältyvät Labyrintti Arkistoon.

………….

Teksti Taide

TekstiTaide on Galleria Huudon vuonna 2005 alkanut, parhaillaan meneillään oleva projekti. Projektin ideana on käynnistää, esitellä ja lisätä Suomessa ja Ruotsissa tekstin ja kuvan rajapinnassa työskentelevien, eri alojen taiteilijoiden yhteistyötä.

Kutsumalla ruotsalainen taiteilija Pia Sandström ja Labyrinttiprojekti (Projekt Labyrint) Botkyrkan Taidehallista Galleria Huutoon perspektiivi käännetään jälleen. Tällä kertaa lähtökohtana on taiteilijan näkökulma.

Olemme iloisia ja ylpeitä saadessamme esitellä Pia Sandströmin työtä, ja samalla niin monta erilaista ja kiinnostavaa teosta, joissa teksti ja kuva yhdistyvät, samalla kyseenalaistaen ja osoittaen tekstin ja kuvan olemuksen. Kiitämme kaikkia jotka antavat meille mahdollisuuden nähdä otteita laajamittaisesta Labyrintti-projektista.

TekstiTaiteen taustaa:

Galleria Huuto tuotti kesällä 2005 yhteistyössä NIFCA:n (Nordiskt Institut för Samtidskonst) kanssa Viiskulman tiloihin Cecilia Grönbergin ja Jonas (J) Magnussonin näyttelyn. Näyttely oli varustettu ISBN-numerolla, joka muutti tilan kirjaksi.

TextTaide – TextKonst osa I

Galleria Huuto Viiskulma tuotti yhteistyössä ruotsalaisen OEI-runouslehden ja suomalaisen Tuli&Savu-runouslehden kanssa Jörgen Gassilewskin, Anna Hallbergin (R) ja Cia Rinteen (S) näyttelyn. 22. marraskuuta 2005 kolmekymmentä runoilijaa/taiteilijaa esiintyi nonstoppina Dubrovnik Lounge and Lobby:ssa.

Kesällä 2006 Galleria Huudon Viiskulman tiloissa oli esillä Jukka-Pekka Kervisen (säveltäjä, runoilija, kustantaja) kuratoima näyttely ”Post-taide ja Visuaalinen runous”, jossa oli esillä yhdeksän amerikkalaisen visuaalisen runoilijan ja noin sadan post-taiteiljan töitä.

TekstiKonst – TextTaide osa II

15–16. syyskuuta 2006 runouslehti OEI esitteli Tukholman Café Edenborgissa ja Ugglan:issa suomalaista käännettyä nykyrunoutta, suOmEI (vieraileva toim. Leevi Lehto), johon kuului visuaalinen osa, VisuOmEI, jonka kuratoivat Marina Ciglar ja Fredrik Hertzberg. “Finnish Poetry Now”-niminen nonstopesitys pidettiin Tuli&Savu-lehden kanssa yhteistyössä. Tuli&Savu esitteli samalla TekstiTaiteeseen liittyvän lukuprojektin Stefan Hammarénin runojsta.

(TextTaide – TekstiKonst osat I ja II järjestettiin suomalaisten, suomenruotsalaisten ja ruotsalaisten taiteilijoiden/runoilijoiden yhteistyönä: Galleria Huuto (Marina Ciglar), Tuli&Savu (runouslehti: päätoimittaja Miia Toivio) sekä OEI (runouslehti: päätoimittaja Jonas (J) Magnusson, OEI´n Helsingin kirjeenvaihtaja Fredrik Hertzberg) ja Leevi Lehto (Kriittinen Korkeakoulu ja Poetic Conference))