• TES ryhmäkuva
  • YHTEYS, Kuva Eetu Henttonen
  • YHTEYS, Kuva Eetu Henttonen
  • YHTEYS, Kuva Eetu Henttonen

{TES}

Yhteys

Huuto IV 29.4.-22.5.2022

{TES}
Yhteys
29.4.-22.5.2022

Yhteys on taiteen ja teknologian leikkauspisteessä tapahtuva mediataideinstallaatio, joka reagoi katsojan puhallukseen. Se tarjoaa kokijalleen omalaatuisen tavan vaikuttaa teoksen sisältöön, joka puolestaan herättää kysymyksiä esimerkiksi tekijyyden käsitteestä. Teoksessa tekijyys limittyy myös muistamisen ja muistin kysymyksiin. Teoksen äärellä voi pohtia, miten muistikuvamme muuttuvat aina hieman toisenlaiseksi, kun palautamme ne mieleemme. Muistot muuttuvat lopulta tarinoiksi, joita kerromme itsestämme itsellemme.
Muistaminen on siis aina myös mielikuvitusta, johon liittyy sekä kehollisuus että tila.

{TES} on mediataideryhmä, jonka muodostavat Tea Söderlund, Eetu Henttonen ja Sami Luusalo. Ryhmän interaktiiviset teokset luovat kokijalleen tilan ja mahdollisuuden tutkia vuorovaikutuksen merkityksiä. Veistoksellisia elementtejä, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja uusia teknologioita yhdistelevät teokset saavat muotonsa aina uudelleen jokaisen katsojan kohdalla, muodostaen sekä konkreettisia että vertauskuvallisia yhteyksiä digitaalisen ja fyysisen todellisuuden välille. Yleisinhimillisiä teemoja käsittelevissä teoksissa havainnointi, läsnäolo ja toiminta rinnastuvat vuorovaikutukseemme ympäristömme kanssa. Teoksille keskeistä on toiminta, tapahtuma ja kokemus sekä sääntöjen ja satunnaisuuden monimutkaiset yhteydet.

Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskus.