• {TES} ryhmäkuva
  • YHTEYS, Kuva Eetu Henttonen
  • YHTEYS, Kuva Eetu Henttonen
  • YHTEYS, Kuva Eetu Henttonen

{TES}

Kontakt

Huuto IV 29.4.-22.5.2022

{TES}
Kontakt
29.4.-22.5.2022

Kontakt är en mediainstallation som förenar konst och teknologi. Installationen reagerar när besökare blåser, och erbjuder således ett annorlunda sätt att påverka verkets innehåll. Detta väcker i sin tur frågor till exempel om begreppet upphovsperson. I verket flätas upphov också samman med frågor om att minnas och hur minnet fungerar. Verket låter betraktaren begrunda hur minnesbilder förändras en aning varje gång de återkallas. Minnena blir slutligen berättelser om oss själva som vi berättar för oss själva. Att minnas är också att använda sin fantasi, och det innefattar i sin tur också kroppslighet och rum.

{TES} är en mediakonstgrupp som består av Tea Söderlund, Eetu Henttonen och Sami Luusalo. Gruppens interaktiva verk skapar rum där betraktaren kan undersöka interaktionens betydelser. Verken förenar skulpturala element, ljud, rörlig bild och ny teknologi och tar en ny form inför varje betraktare. Samtidigt uppstår både konkreta och metaforiska samband mellan den digitala och den fysiska verkligheten. I verken behandlas allmänmänskliga teman då observation, närvaro och handling jämförs med vår växelverkan med omgivningen. Det centrala i verken är handling, händelse och upplevelse samt de komplexa sambanden mellan regler och slumpmässighet.

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande.