• Laura Ukkonen: Sunflowers
  • Aino Jääskeläinen
  • Beginning, Ainegve Tut
  • Beginning, Rimidalv Nizok
  • Beginning, Yeredna Yiksrokis
  • Beginning, Johanna Sipilä: Can We Still Do This?

The Beginning – A New Abyss

Huuto II 23.11.-17.12.2023

The Beginning: A New Abyss
23.11.-17.12.2023

Pavel Semchenkos performance i trappuppgången på söndag 17.12 kl. 15.

The Beginning: A New Abyss är ett gemensamt, långvarigt projekt av 40 konstnärer som är medlemmar i Galleria Huuto och konstnärsgruppen Parazit från Sankt Petersburg: en bok och en utställning. Projektet är ett visuellt kedjebrev, ett försök att om och om igen börja om från början och ett försök att samarbeta. Det handlar om ett krig som chockerar samt ger upphov till avbrott och osäkerhet. På utställningen visas verk från 2020–2023 av 40 konstnärer.

Huuto-medlemmarnas och PARAZIT-gruppens gemensamma projekt uppstod sommaren 2017 på Art Fair Suomi. Bakom samarbetet låg en vilja att göra saker tillsammans och stifta bekantskap med andra konstnärer, ett annat konstnärskollektiv och dess verksamhetsfält.

PARAZIT är verksam på det fria konstfältet, och gruppens verksamhetsidé är att utvidga och reproducera galleriverksamhet i olika miljöer – med eller utan ägarnas tillstånd. Galleria Huuto har å sin sida en etablerad position som ett självständigt konstnärskollektiv som erbjuder utställningsutrymmen för mångsidig utställningsverksamhet.

Projektet fick namnet The Story of Beginning. Vi bad konstnärerna förverkliga ett visuellt kedjebrev, en serie av verk som varje enskild konstnär hade två veckor på sig att bidra med sin del till. Varje nytt verk skulle påverkas av de tidigare.

Projektet avbröts av kriget som Ryssland startade på våren 2022. Kedjan bröts då 37 verk hade kommit till. Många saker förändrades plötsligt. Det som hade börjat av viljan att samarbeta, mötas och stifta bekantskap blev avbrott, brist på kontakt, osäkerhet och rädsla.

Kriget fortsätter och världen omkring oss förändras. Vad är betydelsen av att presentera det här samarbetet i det läge vi befinner oss i just nu? Hur ser vi på samarbetet och bilderna som kom till innan kriget? Vi förde otaliga diskussioner med olika aktörer. Vi tänkte på våra medkonstnärers säkerhet. Vi funderade på om utställningen, boken och projektet skulle avbokas eller flyttas till en tid efter kriget. Vi funderade på hur vi skulle visa verk som för tillfället inte kunde transporteras till galleriet.

Alla diskussioner ledde till insikten om att självcensur eller censur av konstverk aldrig är bra i krissituationer. Därför förverkligades projektet som en utställning och bok där avbrotten, bristerna, osäkerheten och chocken är närvarande. Parazit-konstnärerna ville lyfta fram det här genom att förvandla allting till dess motsats, och därför visas deras verk som negativ. De föreslog också ett nytt namn på projektet: ”The Beginning: A New Abyss”.

I samband med utställningen ordnas ett diskussionstillfälle i Galleria Huuto tisdagen 12.12 kl. 10-12 om konstens och konstnärernas situation i Ryssland i krigssituationen och utmaningar, faror och möjligheter i samarbetet med dem. Diskussionen sker på engelska. I diskussionen deltar visuella och performancekonstnären Pavel Semchenko och dokumentärfilmaren, journalisten Kerttu Matinpuro.

Vi tackar FRAME, Taike och SKR för finansieringen, tålamodet och flexibiliteten.