• Peder Jansson

PEDER JANSSON

THE BIAS SERIES

Viiskulma 10.3.-21.3.2004

The Bias Series är en utställning med fotografier och ljudverk på temat visuella och audiella avvikelser och förvrängningar.

Många gånger är det svårt att exakt säga vad det är som gör att man tycker att en bild känns oäkta. Det är nästan alltid lika svårt att peka ut det eller de element i en bild som avslöjar dess faktiska natur. Om något känns tvivelaktigt i en bild så ”känner man det oftast bara på sig”, att det bara är så. Anledningen till att vi i många fall inte kan tala om vad det är för något i en bild som ”inte stämmer”, så beror detta oftast på vår bristande uppfattningskapacitet. Ett fotografi av ett rum med något felaktiga proportioner blir troligtvis nästan alltid misstänkliggjort för att vara ett fotografi som manipulerats på något sätt. Ibland är det dock inte alltid så. Det finns många arkitekter som lekt med det arkitektoniska rummets formmöjligheter, liksom det finns många fotografer som ogärna bearbetar sina bilder digitalt.

Inom ljudkonsten har utveckling gällande förvrängda ljud och klanger kommit mycket längre fram i utvecklingen. Men finns det t ex något som, fysikaliskt sett, ”negativt” ljud, och kan man i så fall uppfatta det? Ljudverket Neumes är ett försök att åstadkomma hur ett ljud låter när det vänts ut och in.

Fotografierna i The Bias Series är tagna med en Mamiya 645. Inga av bilderna har redigerats digitalt eller bearbetats på annat sätt. Ljudverken har båda bearbetats digitalt.

Sven-Olov Wallenstein (chefredaktör för Site Magazine) har skrivit en kort essä till utställningen.

Stort tack till: Anne-Louise Bosmans, Sven-Olov Wallenstein (www.sitemagazine.net), Erik Nilausen, Olgas Lyst, Köpenhamn (www.olgaslyst.dk), Kaarina Ormio, Galleria Huuto, Sleipnir/NIFCA (www.nifca.org), Staffans Bilder (www.staffansbilder.se) och ImageLab (www.imagelab.se).

På vernissagen Eero Ijavoinens performance ”Den vita örnens flyg” – Pseudoshamanistiska fenomen i vår kultur

http://www.pederjansson.com