• The Immaterial Body
  • La Sala Naranja
  • La Sala Naranja
  • La Sala Naranja
  • La Sala Naranja

LA SALA NARANJA

THE IMMATERIAL BODY

Viiskulma 5.3.-16.3.2008

La Sala Naranja, ett konstnärskollektiv från Valencia, visar en ny samling samtidskonst på Galleria Huuto. Utställningen som kallas ”The Immaterial Body” (”Den immateriella kroppen”) öppnar den 4.3.2008 och pågår till 16.3.2008. Utställningen pågår samtidigt i Galleriets båda lokaler: på Nylandsgatan 35 och på Skepparegatan 43 i Helsingfors.

Utställningen är en del i ett utbyte mellan Galleria Huuto och La Sala Naranja. Som organisatör fungerar Namastic Art Collective, Helsinki i samarbete med de båda gallerierna.

De deltagande konstnärerna är: Ima Picò, Abraham Martìnez, Jordi Plà, Nacho Ruiz, Enriqueta Rocher, Sergio Zavattieri, Guadalupe Aguilar, Antonio Ruiz Montesinos, Sheila Pye & Nicholas Pye, Filippos Tsitsopoulos och Beatriz Sànchez Sànchez.

Toni Calderòn, La Sala Naranjas kurator, skriver: ”Vår proposition gäller kroppens dematerialisering. I många av de verk som ingår i utställningen förlorar kroppen sina speciella karaktärsdrag för att övergå i en skapelse som kallas ’Homo Digitalis’. Konstnärerna har arbetat utgående från frånvaron av en fysisk kropp och lekt med teknologin som ett redskap för att nå fram till något utöver det mänskliga, en mental projicering av ett digitalt jag.”

La Sala Naranja utarbetar propositioner i samarbete med en mångfald konstnärer. Medlemmarnas långa erfarenhet av att ordna evenemang baserar sig på flexibilitet, vidsyn och skarpsinne.

Mera information: www.lasalanaranja.com – www.galleriahuuto.net
Kontaktinformation: toni.ledentsa@gmail.com – virva.sointu@gmail.com – egodit@gmx.net

Artists: Ima Picò, Abraham Martìnez, Jordi Plà, Nacho Ruiz, Enriqueta Rocher, Guadalupe Aguilar, Antonio Ruiz Montesinos, Nicholas Pye & Sheila Pye, Sergio Zavattieri, Filippos Tsitsopoulos, Beatriz Sànchez Sànchez.

La Sala Naranja, an Artists Collective from Valencia, presents another showcase of contemporary art in Galleria Huuto. The show called The Immaterial Body will open the 4.3.2008 and will close the 16.3.2008. It will display in both Huuto spaces contemporarily: Uudenmaankatu 35 and Laivurinkatu 43, Helsinki.

It is part of an exchange between Galleria Huuto and La Sala Naranja. It is organized by NAMASTIC Art Collective, Helsinki, in collaboration with the two galleries.

Toni Calderón, the curator of La Sala Naranja, writes: Our proposal is about the Dematerialization of the Body. In many of the artworks shown here The Body loses its specificity to step into the creation of what is denominated Homo Digitalis. The artists involved have been working with the absence of a physical body, playing with technology as a tool to reach something beyond the Human, the Mental Projection of a Digital Self.

La Sala Naranja outlines proposals working with a plurality of artists. The long experience of its members in organizing events is based on flexibility, open-mindedness and acumen.