• Johanna Lonka: The Ratband
  • Johanna Lonka: The Ratband
  • Johanna Lonka: The Ratband
  • Johanna Lonka: The Ratband
  • Johanna Lonka: The Ratband
  • Johanna Lonka: The Ratband

Johanna Lonka

The Ratband

Huuto IV 16.8.-8.9.2019

Johanna Lonka
THE RATBAND
16.8. – 8.9.2019

Utställningen i Galleria Huuto är den tredje delen av projektet Råttationer och The Ratbands första spelning. Föränderliga förhållanden och organismer är utgångspunkten för den serie tablåer som Johanna Lonka nu skapat en fortsättning på.

Många har träffat på råttor. De väcker känslor. När jag arbetade på den här utställningen hade jag nollbudget och började därför identifiera mig med råttorna och deras liv – så som det ser ut för oss människor. Jag grävde i soptunnor och återvinningshögar för att hitta material till konstverken. Saker som andra övergivit hackade jag i användbara bitar. Det krävdes uppfinningsrikedom för att klara av de föränderliga och allt mer trånga levnadsförhållandenas utmaningar och för att överhuvudtaget hänga med i samhället. Ibland blev jag tvungen att dra ner på mina matutgifter.
Under andra förhållanden skulle annorlunda verk ha kommit till. Under den här processens gång kom varelserna in på huden och ända in i drömmarna.

Råttans och människans nära samexistens är en påminnelse om dessa däggdjurs likheter – båda arterna är ytterst anpassningsbara, påhittiga, opportunistiska och allätande. Båda lär sig hur man envist tar sig fram; praktiskt taget genom vilka hinder som helst och utan att sky några medel. Båda kan gå till anfall under hot samt skapa massrörelser, hierarkiska samhällen och sociala nätverk; vilket också innebär en ökad utsatthet för epidemier.
Råttornas antal ökar i takt med människans aktivitet i samhället, vilket i sin tur leder till att samhället allt mer jagar och förgiftar råttor. Gifterna sprider sig genom andra arter, jordmånen och vattnet.

Det finns också framtidsvisioner om råttor som växer sig enormt stora; vi kan bara gissa vem eller vad på den här planeten som anpassar sig bäst till alla förändringar.

Johanna Lonka är en bildkonstnär från Tammerfors som arbetar med skulpturinstallationer, teckning och ljud. Hennes verk behandlar förändringar i levande varelser, platser och begrepp samt människans inverkan på denna process. Utgångspunkterna för verken är förhållandet mellan de antropocentriska och ekocentriska naturuppfattningarna samt miljövetenskapliga publikationer.
Typisk för Lonkas arbetsprocess är den inspiration och experimentlusta som funnet material väcker. En av de första verkserierna som bestod av ihopsydda djurskulpturer var De olämpliga från år 2004-2005. Sedermera har flockarna fortsatt sin säregna evolution.

www.johannalonka.com