• Sándor Vály
  • The Table of Giotto (St. Francis Preaching to the Birds)
  • The Table of Giotto ( Joachim´s Dream)
  • The table of Giotto
  • The table of Giotto
  • 05-The-Table-of-Giotto
  • The chair of Giotto
  • Enteriör
  • Enteriör
  • Enteriör

SÁNDOR VÁLY

The Table of Giotto

Uudenmaankatu 27.9.-8.10.2006

Sándor Vály
The Table of Giotto
Galleria Huuto Nylandsgatan
27.9.–8.10.2006

Gotikens perspektiv som för första gång uppenbarade sig i den
västerländska konsten och bröt rummet kunde innefatta i sig flera
tidpunkter samtidigt. Tidens perspektiv uppenbarade sig då.
Tidsperspektivet som innehöll nuet och den förflutna tiden ledde
åskådaren in till rummet och gjorde denne till del av händelserna. Det
var inte bara konstverkets struktur som förändrades när rummet delades
utan också dess mytologi. På denna stund separerades den inre och den
yttre, den privata och den offentliga världen och det förändrade
världshistoriens scen. Det skapade en ny ordning i tid och rum. Normen
på hur rummet användes förändrades eftersom olika tidpunkter kunde
uttryckas genom användning av rum. (På så sätt besegrade gotiken den
bysantinska konsten, steg in i rummet och tog med sig åskådaren som
blev ögonvittne.) En komplicerad tidstruktur föddes i konstverket. I
långa och mångfaldiga episoder förvandlades denna struktur till en
serie händelser som tar plats i en annan tid. Gotiken försökte ge
uttryck till den inre människan och ta kontakt med henne. Gotiken
löste bysanten och rörelsen och tog med känslor i konsten.

De italienska renässanskritikerna använde termen gotik för första
gången för att uttrycka sitt förakt för denna stil. De tänkte att de
gotiska stammar som förstörde det romerska riket tog stilen med sig
till Italien. Gotik = Barbarism.

Idén och det mentala centrumet i mina verk är just gotikens barbarism
som jag vill framföra i bildernas och skulpturernas perspektiv,
strukturer och även i deras fysiska tillvaro. Mina verk är iakttagelser
och undringar , experiment för att fånga och uppleva denna barbariets
betydelse som jag här och nu, i detta perspektiv och denna stund har
levt igen och transponerat den till sådant som renässanskritikerna
ville se gotikens andlighet.

Giottos bord är ett fiktivt bord som förekommer i mina verk ibland som
helt, ibland bara delvis. Det upprätthåller i sig skriven andlighet och
innehåller ett slags fiktiva, gotiska kubism där det inre möter det
yttre, det förflutna möter nutiden och den offentliga världen möter den
privata världen.

Giottos bord -verken uppkom under mina resor i Italien 2002-2006.