• Aleksi Tolonen: Trash
  • Aleksi Tolonen: Isä teki puusta
  • Aleksi Tolonen: I used to love you, but it’s all over now
  • Aleksi Tolonen: Trickster

Aleksi Tolonen

Trash

Jätkä 1 12.11.-27.11.2016

Aleksi Tolonen
Trash
Galleria Huuto Busholmen, Busen 1
12.11. – 27.11.2016

För min utställning samlade jag skräp. Det hängde samman både med näromgivningen och mitt eget förflutna. Jag har mitt arbetsrum på Busholmen och till områdets särdrag hör öl- och läskburkar som blivit överkörda av bilar. Sortimentet består av Tallinnfärjornas ölburkar och läsk made in the USA från Verkkokauppa. VHS-kassetterna hör samman med mitt eget nära förflutna. För inte så länge sedan hade kassetterna ett värde, också för mig, nu är de inte värda något alls. Skräp är också en lämplig analogi för vår tid. Skräp är slit- och slängkulturens biprodukt som ska städas bort men det lyckas inte längre. Numera ser man skräp nästan överallt, till och med i magsäcken på fåglar.

Vid sidan om skräp i materiell form produceras också annat slags skräp i detta överflödets tidevarv. Skräp finns då vi talar, i medierna, i valkampanjerna. Webben fylls av skräp som många inte ens identifierar som just skräp. Skräp är också den likgiltighet som ger upphov till allt mer av detta skräp. Hur borde man då förhålla sig till situationen? Många anser att vi redan befinner oss i en hopplös situation och när det känns att ens egna handlingar inte spelar någon roll kan man strunta i allt och skämta bort det, allt blir till en enda nöjesmarknad. Rena rama cirkusen. Och vad vore väl den utan pajaser? Det finns det gott om på respektabla och viktiga platser. Utöver skräpet säger det en hel del om vår tid.

Trash-utställningens skulpturer har fötts ur iver och intuition genom att undersöka och förundras. Tidigare planerade jag utställningar som helheter, nu känns det som att jag mest utgår från min instinkt och själva materialet. Jag vet vad jag gör men inte alltid genast varför. Och det är okej – jag gjorde vad jag tyckte var rätt.