• triangle poster fin A3
  • Linda & Aura
  • kainulainen latva
  • tomasz

Performanssitapahtuma

TRIANGLE 12.8.2021

12.8.2021-

TRIANGLE
Performanceevenemang

Galleria Huutos innergård (ingång från Kalevagatan 43)
12.8.2021
kl. 18-20

LINDA JA AURA
TOMASZ SZRAMA
KAINULAINEN & LATVA

● Evenemanget börjar 18.00, anländ i tid!
● Väderreservation, följ Galleria Huuto på sociala medier.
● Performanceverket av Kainulainen & Latva har en innehållsvarning, se texten.
● Galleriet är undantagsvis öppet på kvällen och det är möjligt att se utställningarna under pauserna mellan performanceverken.
● Under evenemanget följs rådande coronabegränsningar och rekommendationer. Inga drycker serveras.

Performanceverken tar över Galleria Huutos innergård, då fem erfarna performancekonstnärer från Helsingfors framför sina verk under en augustikväll.
Evenemanget innefattar tre performanceverk av Linda Granfors, Aura Hakuri, Maximilian Latva, Katri Kainulainen och Tomasz Szrama.
Till arbetsgruppen hör också Antti Ahonen, som är specialiserad på att fotografera performancekonst. Han dokumenterar alla verk till förmån för kommande generationer.

* * *

TOMASZ SZRAMA studerade bildkonst i sitt hemland Polen och har sedermera, under 25 års tid, etablerat en karriär som konstnär i Finland. Szramas performanceverk uppstår i samarbete med publiken, då möjligheterna att lyckas och misslyckas skapar olika sorters spänningstillstånd hos både konstnär och betraktare. I verken kan man uppleva en konflikt mellan osäkerhet och självsäkerhet samt en känsla av utanförskap som driver behovet att bli sedd till sin spets. Vardagslivets utmaningar prövar handlingsförmågans gränser och behovet av jämlikt samarbete blandas med okynnig individualism.

LINDA JA AURA är en performaceduo som inledde sin verksamhet år 2001. Linda Granfors och Aura Hakuri har långsiktigt slipat sitt gemensamma uttryck och utvecklat ett unikt sätt att åstadkomma performanceverk som samtidigt är innerliga och roliga. Grunden till Lindas och Auras verk är intresset för att undersöka den diffusa gränsen mellan lek och allvar samt viljan att låta det absurda kollidera med det realistiska. Nivån av samförstånd är så hög att konstnärerna nästan verkar smälta samman. Performanceverken lämnar efter sig frågor som det kan ta tid att finna svar på – och händelserna fortsätter leva i form av fascinerande minnesbilder.

KAINULAINEN & LATVA har framfört verk tillsammans sedan år 2014. Både som konstnärer och i privatlivet är de ett par. Deras självbiografiska verk är kroppsliga, hetsiga, humoristiska och kritiska. I verken konkretiseras trauman, sexualitet, mentala sammanbrott och sinnets resiliens. Trots den brutala tematiken innehåller Kainulainens & Latvas performanceverk absurd humor. Konstnärerna lyfter också fram livets tragikomiska sidor och kärlekens häpnadsväckande kraft.

*INNEHÅLLSVARNING:
Kainulainens & Latvas performanceverk kan innehålla material som är chockerande för barn och känsliga åskådare, till exempel nakenhet samt hänvisningar till våld och sexualitet.

Frågor och ytterligare information:

Kontaktperson för Triangle-arbetsgruppen
katrikainulainen@hotmail.com