• Valtteri Kivelä: Näyttämö (punainen seinä, valoa), 110x140cm, Öljyväri kankaalle, 2023
  • Web_Kivelä 1
  • Web_Kivelä 2
  • Web_Kivelä

Valtteri Kivelä

Fly så att bara slängkappan blir kvar

Huuto III 11.5.-4.6.2023

Valtteri Kivelä
Fly så att bara slängkappan blir kvar

(målningar om att ge sig av)
11.5.-4.6.2023

I sina nya oljemålningar behandlar Valtteri Kivelä på många olika sätt teman som kretsar kring att ge sig av eller drömma om detta. I utställningen blandas vardag, symbolik och drömvärldar i samma narrativ. Landskapen utstrålar tomhet, eller lockar betraktaren att stiga in i ett okänt äventyr. De starka färgerna och kontrasterna mellan ljus och skugga framhäver stämningen i de annars vanliga vyerna, och slängkapporna eller tygerna som blivit kvar i de tomma landskapen synliggör frånvaron.

Eskapism betyder verklighetsflykt, en strävan att frigöra sig från verklighetens bojor till exempel genom fantasier, rusningsmedel, konst eller drömmar. Eskapism kan också tänkas vara ett sätt att lindra depression eller nedstämdhet. Ordets ursprung erbjuder också en infallsvinkel till verken på Kiveläs utställning.

Ordet eskapism härstammar från latinets EX och CAPPA
Ex = bort från
Cappa = slängkappa
Ordagrant har termen ”excappare” alltså ursprungligen betytt ”fly så att bara slängkappan blir kvar (i händerna på förföljaren)”. (Escape, éschapper, eskapism)

Valtteri Kivelä (f. 1976) är en bildkonstnär från Helsingfors. Han har haft flera separatutställningar och deltagit i många grupputställningar i Finland. För närvarande målar han huvudsakligen i olja, men har också använt bivax samt gjort animationer och musik. Hans verk finns i både privata och offentliga samlingar.
Just nu visas Kiveläs verk också på grupputställningen Flip! i Vanda konstmuseum Artsi.

Kontaktuppgifter
valtterikivela76(a)gmail.com
www.valtterikivela.com