• Tuomo Rainio
  • Tuomo Rainio
  • Tuomo Rainio
  • Tuomo Rainio

Tuomo Rainio

Varjosuun merkintöjä

Viiskulma 1.1.-20.1.2013

Galleria Huudon Viiskulman näyttelytilan kymmenvuotinen toiminta päättyy tammikuussa 2013. Näyttelytoiminta Uudenmaankadulla jatkuu entiseen tapaan, minkä lisäksi ensi vuoden alusta Huudon toiminta jatkuu uusissa tiloissa Jätkäsaaren makasiini L3:ssa. Vuoden vaihteessa avautuva Tuomo Rainion näyttelykokonaisuus tulee olemaan Viiskulman galleriatilan viimeinen. Näyttelyn teemana on, kuinka prosessinomainen todellisuus voi näyttäytyä kuvassa.

Kuvataiteilija Tuomo Rainion (s.1983) yksityisnäyttely Varjosuun merkintöjä yhdistelee valokuvia, videoita ja piirroksia. Hetken tallentamisen tai esittämisen sijaan kuvissa etsitään kahta hetkeä erottavaa tilaa, pienintä mahdollista muutosta, maailman kohinaa. Aika laineilee, tapahtuman aalto vahvistuu ja kohoaa kunnes saavuttaa lakipisteensä ja murtuu.

Rainio tutkii teoksissaan kuvan rakentumista ja purkamista monella tasolla. Materiaalisen ja ideaalisen ulottuvuuden vuoropuhelun kautta etsitään kuvaa käsitteellisen määrittelyn alkuhämärässä. Rainio käyttää työssään erilaisia kuvaustekniikoita ja tietokoneohjelmointia. Hän jäljittää näillä välineillä kuvan pienimpiä jakamattomia kappaleita ja kokoaa niistä jotain hetkittäin tunnistettavaa, ennen kuin ne jälleen hajoavat hienojakoiseksi kuvapölyksi.

Rainio kuvaa työskentelyprosessiaan: ”Kuvan tekemisen päämäärä on ratkaisematon. Päämäärän sijaan keskeisempää on matka ja sen aikana kohdatut hallitsemattomat tapahtumat. Ja kuitenkin on osattava pysähtyä oikealla hetkellä. Silloin on oltava samanaikaisesti passiivisesti avoin ja kuitenkin valpas.”

Toisaalta tekijän kuvaamaa prosessia voidaan luonnehtia Surrealismin manifestin sanoin: ”Luottakaa tämän muminan ehtymättömyyteen.” Kehoitus on houkutteleva mutta vaarallinen. Se ohjaa ajattelemaan rajaa, jossa ihmisen on luovuttava jostain hänelle välttämättömästä. Ranskalaisen filosofin Maurice Blanchot´n mukaan: ”on hukattava aika, menetettävä oikeus toimia ja kyky tehdä.”

Mistä kuvat syntyvät ja mihin ne vetäytyvät? Kysymys haastaa kuvittelukyvyn, ja vastausta on haettava jostain etäämmältä, jostain missä minuus tulee omalle rajalleen ja katsoo edessä avautuvaa ulappaa.

JK
Sitten joskus myöhemmin André Breton toteaa Victor Hugoa mukaillen: ”Vielä nykyäänkin minusta tuntuu äärettömän paljon helpommalta ja luontevammalta vastata harkitun ajattelun vaatimuksiin kuin saattaa ajattelu kykeneväksi kuunnella vain sitä mitä varjosuu sanoo.”

Yhteystiedot:

Tuomo Rainio
050 3210783
tuomorainio(at)gmail.com