• Anni Laakso
  • 24h camping
  • 24h camping

Anni Laakso

VEISTOKSIA

Uudenmaankatu 6.2-17.2.2008

Anni Laakso
Veistoksia
Galleria Huuto Uudenmaankatu
6.2.–17.2.2008

Esitän näyttelyssäni kolmiuloitteisia teoksia, joiden lähtökohtana ovat olleet erilaiset yhteiskunnallisen kontrollin ja syrjäyttämisen tavat, esimerkiksi tilan ja kehon kontrolli. Valmiissa kokonaisuudessa kontrollin ja sen vastustamisen muodot sekoittuvat ja sisältyvät toisiinsa . Rakennan teokseni löydetyistä materiaaleista, joista luon omalla logiikallani uudenlaisen tilan.

Yhteiskunnassamme kaupallisuuden ylikorostuminen vandalisoi yksityistä ja julkista tilaa. Kaupungeissamme julkinen kaikille yhteinen tila kutistuu jatkuvasti kun se nähdään vain tilana joka tulee muuttaa tuottavaksi. Arkkitehtuurilla , kaavoituksella ja kasvavalla valvonnalla yritetään kaikenlainen luova kollektiivinen toiminta kitkeä kaupungista häiritsevänä tekijänä. Lisääntyvän kontrollin tavoite on yksinomaan turvata pääoma ja yksityisomistus. Kontrolliin ja syrjäyttämiseen osallistuvat lähes kaikki yhteiskunnan tahot: koulut, sosiaalitoimi, poliisi ja valtamedia.

Ei- tuottava oleskelu julkisessa tilassa ei ole toivottavaa ja ei- tuottavat ja köyhät suljetaan ulkopuolelle vailla heille kuuluvia yhteiskunnallisia oikeuksia. Omaehtoinen toiminta leimataan helposti rikolliseksi tai loisimiseksi.

Kiitän Taiteen Keskustoimikuntaa ja Svenska Kulturfondenia tuesta