• Vesa Hjort: Distance II, akryyli kankaalle, 54 x 61 cm, 2021
  • Vesa Hjort, Of Light and Lightness I, akryyli kankaalle, 61 x 50 cm, 2021
  • Vesa Hjort, Utopian Dream, akryyli kankaalle 60 x 55 cm, 2021
  • Vesa Hjort: Ocean Deep II, akryyli kankaalle, 100 x 92 cm, 2021

Vesa Hjort

Of Light and Lightness

Huuto III 25.6.-18.7.2021

Vesa Hjort
Of Light and Lightness
Maalauksia
25.6.-18.7.2021

Juhannuspäivänä, la 26.7. galleria on suljettu.
Sunnuntaina 27.6. taiteilija on tavattavissa galleriassa klo 12-17.

”Of light and lightness”- näyttelyn maisemalliset maalaukset liikkuvat ulkoisen ja sisäisen, näkyvän ja näkymättömän maailman kohtaamispinnalla. Teosten rakenteellisena selkärankana toimiva maisema toimii heijastuspintana sisäisen maailman tapahtumille.

Ajattelen näkemisen olevan aina yhdistelmä katsojan sisäistä maailmaa ja ulkoisen maailman näkymän havaintoa. Katsoessamme maisemaa emme näe sitä puhtaasti itsenään, vaan oman näkökulmamme suodattamana. Näkeminen on tietämistä, kokemista, emootioiden kautta suhteen rakentamista. Se on katseen tarkentamista jonnekin ja samalla toisten asioiden rajaamista katseen ulkopuolelle.

Näyttelyn maalauksia rakentaessani alussa oli tyhjyys. Tyhjyys keveytenä, valontäyteisenä hiljaisena leijuvana avaruutena. Maisemana ja toisaalta maalauspohjana, jossa kaikki mahdollisuudet ovat vielä olemassa. Maalausprosessin aikana olen pyrkinyt pitämään kiinni tästä alkutilanteen tyhjyydestä ja keveydestä. Paradoksaalisesti olen pyrkinyt maalaamaan kuin en maalaisi. Tavoite on ollut saattaa fyysinen maalauskankaalle levitettävä maaliaine sellaiseen muotoon, että se alkaisi elää omaehtoista omaa elämäänsä. Muotoon, jossa maaliaine muuttuu eleettömyydessään immateriaaliseksi.

Syntyneet maalaukset ovat näkymiä, joissa ajatus valosta ja keveydestä toimii niitä yhdistävänä tekijänä. Valo on maalausten lähtökohta ja tavoite. Se on myös unelma johon sisältyy ajatus positiivisesta tyhjyydestä.

Maalausten maisema on hiljentymisen ja etsimisen paikka. Kuva sisäisestä tilasta, joka saa muotonsa ulkoisen maailmamme kaltaisena.