• Päivi Eskelinen, videostill

Taiteilija Päivi Eskelinen kertoo videolla näyttelystään, teoksistaan ja taiteensa lähtökohdista.

Kiitos toteutuksesta Valveilla Studio, www.valveillastudio.fi