• Miia Autio: Nine signaletic instructions, 2018  Performance piece after Alphonse Bertillon's Identification anthropométrique 1893
  • Miia Autio: Your Face Here
  • Miia Autio: Your Face Here
  • Miia Autio: No one's face here, 2018.  Image source: Flickr-Faces-HQ Dataset / NVIDIA
  • Miia Autio: Normalis, 2019
  • Miia Autio: YOUR FACE HERE
  • Miia Autio: YOUR FACE HERE
  • Miia Autio: YOUR FACE HERE

Miia Autio

Your Face Here

Huuto II 16.8.-8.9.2019

Miia Autio
YOUR FACE HERE
16.8. – 8.9.2019

Finns du?
Syns du?
Vem kan se dig?
Hur känns det?

År 1890 utvecklade den franske polistjänstemannen Alphonse Bertillon en identifieringsmetod som baserade sig på kroppens mått. Det var det första vetenskapliga systemet som användes för att identifiera brottslingar. Samtidigt uppstod den standardiserade fotoidentifikationen och grunden till den moderna övervakningen. Sedermera har övervakningens och kontrollens mekanismer blivit osynliga.

I över tre årtionden tillämpade Kina en ettbarnspolitik. Man kan säga att staten utövade en oerhörd kontroll över sina medborgare. Som en följd av den här politiken finns det i Kina uppskattningsvis 13 miljoner papperslösa personer som fötts som andra barn. Paradoxalt nog skapade den oerhörda kontrollen en befolkningsgrupp utanför kontrollen.

NVIDIA är ett amerikanskt företag som sysslar med grafikteknologi. I december 2018 publicerade företaget en omfattande databas med människoansikten som genererats med hjälp av artificiell intelligens. Flickr-Faces HQ (FFHQ) innehåller 70,000 bilder av hög kvalité. Samtidigt som mängder av människor tvingas leva som ansiktslösa, har den artificiella intelligensen lärt sig skapa trovärdiga ansikten på människor som inte existerar i verkligheten.

Miia Autio (f. 1986) är en bildkonstnär som arbetar främst med fotografi. Hennes verk behandlar främmandeskap, identitet och utmanar åskådarnas inställning med hänsyn till olika samhälleliga teman. Ett strikt definierat tema eller en vald folkgrupp kan ofta leda till en vidare diskussion kring gemensamma samtalsämnen. I hennes konstnärliga arbete är hon intresserad att blotta begrepp och maktstrukturer som fotografi skapar.

Autio är utexaminerad fotograf från Lahtis Design och konstinstitut samt från Bielefelds yrkeshögskola. I skrivande stund fullbordar Autio sina magisterstudier vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors. Hennes arbeten har visats i många solo- och grupputställningar i Finland samt utomlands.

Utställningen stöds av Nylands konstkommission och Kommissionen för visuell konst vid Centret för konstfrämjande.

www.miiaautio.com