• Black Swan Theory
  • Desiredesiredesire
  • Spiegeln im Spiegeln
  • Visions

Ulla Kudjoi

New Skin

Pikkujätkä 14.2.-1.3.2015

Ulla Kudjoi
New Skin
Galleria Huuto / Jätkäsaari / Pikkujätkä
14.2. – 1.3.2015

New Skin käsittelee muutosta prosessina, josta syntyy epätoden ja toden rajapinta. Se on tietynlaista tilaa ilman perspektiiviä. Asioiden hallitsemattomuutta ja samalla pyrkimystä hallita sattumanvaraisuutta. Se on hetki viattomassa tietämättömyyden tilassa.

Muutos voi olla sisäisesti piilevä ja hitaasti etenevä prosessi. Toisaalta sen alullepaneva voima voi olla yllättävä ulkoapäin tuleva käänne, jota jotkut kutsuvat myös mustaksi joutseneksi. Muutos on eräänlainen siirtymä aikakaudesta toiseen. Se on sekoitus vanhaa ja uutta. Muutos voi olla myös tahtoa rikkoa – lopettaa ja saada alku. Ennen kaikkea se on yksilöllistä. Musta joutsen ei ole kaikille samanvärinen.

Liikkuvan kuvan rinnalla pyrin hyödyntämään yksittäisten kuvien esittämistä kuvavirtana, jolloin niiden väliset merkitysyhteydet muodostuvat koko ajan ikäänkuin pakotetusti uusiksi. Minua kiinnostaa kuvakulttuurin estoton ylitsepursuavuus, jossa piilee kenties jonkinlainen traaginen vaara turtua kuville. Toisaalta se voi synnyttää myös uusia reittejä kuvaan. Tämä motivoi minua kokeilemaan erilaisia valokuvan ja liikkuvan kuvan esittämisen tapoja. Valokuva välineenä on äärimmäisen yleinen, mutta uskon sen toimivan erityisenä peilinä yhteisille kokemuksille.

Surrealistinen, vapaa ja assosioiva tapa rinnastaa kuvia ja niiden sisältöjä inspiroi minua. Työskentelymetodini on sykleissä etenevä prosessi. Aluksi tallennan asioita, joita näen ja joille annan merkityksiä. Joskus muutan asioiden kontekstia. Tämän jälkeen vietän aikaa kuvieni kanssa. Ne muuttuvat minulle muistiinpanoiksi ja materiaaliksi ja samalla ymmärrän niiden välille syntyviä yhteyksiä. Kuvat käyvät läpi prosessin. Tämä lähestymistapa muuttaa tallentamani tavallisen epätavalliseksi. Silloin kuva saa taas uuden merkityksen.

Ulla Kudjoi on valmistunut Turun Taideakatemiasta vuonna 2002. Hän asuu ja työskentelee Turussa.

Lisätietoja:
ulla.kudjoi@gmail.com
050 5706698