• Black Swan Theory
  • Desiredesiredesire
  • Spiegeln im Spiegeln
  • Visions

Ulla Kudjoi

New Skin

Pikkujätkä 14.2.-1.3.2015

Ulla Kudjoi
New Skin
Galleria Huuto / Jätkäsaari / Lillbusen
14.2. – 1.3.2015

New Skin handlar om en förändringsprocess där det verkliga och overkliga möts och bildar ett gränsland. Det är ett rum utan perspektiv som samtidigt är okontrollerat och ett försök att kontrollera det oförutsagda. Det är ett kort ögonblick i ett tillstånd av oskyldig ovetskap.

Förändringen kan vara en inre, dold och långsamt framskridande process. Den kraft som sätter igång processen kan vara en yttre omständighet som vissa kallar en svart svan. Förändringen är en resa från en tidsepok till en annan, en blandning mellan gammalt och nytt. Förändringen kan också vara en vilja att förstöra – att avsluta och börja om. Framförallt är det något individuellt. Den svarta svanen är inte svart för alla.

Genom att kombinera rörlig bild och en bildström av enskilda foton kan jag dra nytta av nya betydelsesammanhang som skapas mellan dem. I mötet tvingar man fram nya tolkningar och betydelser. Jag är intresserad av fotokulturens gränslösa ymnighet, där det kanske gömmer sig en tragisk fara att bli mätt på bilder. Det här kan också ge upphov till nya möten med bilden. Jag vill experimentera med olika sätt att visa foton och rörliga bilder. Foto som ett medel och verktyg är mycket vanligt, men jag tror att det fungerar som en särskild spegel för gemensamma upplevelser.

Jag blir inspirerad av ett surrealistiskt, fritt och associerande sätt att jämföra bildens innehåll med dess betydelse. Mitt arbetssätt är en process som utvecklas i cykler. Först sparar jag saker, sådant jag ser, och ger synintrycken en betydelse. Ibland förändrar jag kontexten mellan dem. Efter det ger jag bilderna tid, de förändras och blir anteckningar och material. Småningom förstår jag ett samband mellan bilderna. Bilderna går igenom en process. Det här sättet att närma sig bilderna förändrar dem från något vanligt till något ovanligt. Då får bilden igen en ny betydelse.

Ulla Kudjoi har utexaminerats från Turun Taideakatemia år 2002. Hon arbetar och bor i Åbo.

Info:
ulla.kudjoi@gmail.com
+358 50 5706698