• laitanen

Johanna Eliisa Laitanen

A Spectacle of Nature

Viiskulma 17.1.-28.1.2007

Luonnon näyttämö on kaksiosainen teos, joka muodostuu valokuvasarjasta ja kolmiosaisesta videoprojektiosta.

Luonnon näyttämön toinen osa on valokuvasarja luonnontieteenmuseoissa olevista dioraamoista eli luontokuvaelmista. Museot pyrkivät dioraamoissaan esittämään luonnon realistisesti ja eläimet mahdollisimman lajityypillisesti. Eläinten asennot, eleet/käyttäytyminen ja sijoittelu tiettyyn maastoon on harkittu tarkkaan. Dioraamoissa noudatetaan tieteellisiä lähtökohtia, sillä niiden ensisijainen tarkoitus on opetuskäyttö, etupäässä lasten pettaminen. Asetelmia tarkasteltaessa ei voi olla huomaamatta niiden viitteitä kansallisromanttiseen maalaustaiteeseen ja kuvanveistoon. Dioraamat eivät edusta objektiivisesti luontoa vaan heijastavat ihmisten mielikuvia luonnosta.

Valokuvissani kuvaelmat irrotetaan niiden alkuperäisestä asiayhteydestä, jolloin lavastuksellisuus korostuu. Museossa dioraamat ovat niin ”luonnollisia”, että katsojan täytyy etäännyttää itsensä nähdäkseen niiden keinotekoisuuden. Kun ymmärrys mittasuhteisiin, syvyysterävyyteen ja asiayhteyteen on estetty vähentämällä informaatiota kolmiulotteisesta näyttämöstä valokuvaan, katsoja ei osaa heti erottaa, onko kyseessä maalaus, valokuva, kuvamanipulaatio vai pienoismalli.

Luonnon näyttämön videoinstallaatiossa kolmelle eri pinnalle samanaikaisesti heijastetussa filmissä esiintyvät metsästäjä, konservaattori ja taidehistorioitsija. He kertovat vuorollaan oman tarinansa. Metsästäjän kertomus on romanttinen kuvaus hänen ensimmäisestä metsästyskokemuksestaan, konservaattori kuvailee yksityiskohtaisesti linnuntäyttöprosessin ja historioitsija analysoi luonnontieteenmuseon roolia painottaen sen kulttuurista merkitystä.

Teokseni syntyi yhteistyössä Helsingin luonnontieteenmuseon näyttely- ja konservointijaoston, Turun biologisen museon, Tukholman biologisen museon sekä Berliinin luonnontieteen museon kanssa.

Johanna Eliisa Laitanen (s.1976) asuu ja työskentelee Lontoossa. Tällä hetkellä hänen töitään on esillä myös New Forest Paviljongissa, Artsway Galleriassa.

“Ideas of nature never exist outside a cultural context, and the meanings we assign to nature cannot help reflecting that context. The main reason why this gets us into trouble is that nature as essence, nature as naïve reality, wants us to see nature as if it had no cultural context.” (William Cronon)

Lisätietoja: Johanna Eliisa Laitanen 0400 642449, johannalaitanen(at)hotmail.com