• Marloes van Son
  • Saara Kanerva Tamminen
  • Erik Parr

Erik Parr, Marloes van Son, Saara Kanerva Tamminen

Abiogenesis

Pikkujätkä 14.11-29.11.2015

Saara Kanerva Tamminen, Marloes van Son ja Erik Parr
Abiogenesis
14.11.-29.11.2015
Galleria Huuto Jätkäsaari, Pikkujätkä

Abiogenesis viittaa tyhjästä luomiseen, hetkeen jolloin järjestys muodostuu sekasorrosta ja eloton muuttuu elolliseksi. Alkusynnyssä eri elementit kohtaavat ja kumoavat toisensa kunnes ketjureaktio on valmis syntymään. Järjestys saavuttaa paikkansa yhä kiihtyvällä vauhdilla: tieto korvaa tuntemattoman, faktat uskomukset ja tiede taikuuden.

Näyttelyn taiteilijat käsittelevät teoksissaan teknologian hallitsemaa aikakauttamme ja pohtivat millä eri tavoin tieto on määriteltävissä ja havaittavissa. Performatiivisten, tilallisten ja visuaalisten keinojen avulla Abiogenesis tutkii maailmaa, joka jää tieteellisen määrittelyn ja subjektiivisten tulkintojen välimaastoon antaen tilaa luoville ja yllättäville tulkinnoille.

Terraforms on Erik Parrin abstrakti topologia joka pyrkii uudelleenluomaan luonnossa ilmeneviä prosesseja. Tulen, alkemian ja teollisuusrobotin yhdessä tuottama polttojälki simuloi orgaanisia kuvioita ja maisemia, muistuttaen planeettojen pinnanmuotoja. Terraforms on ainutlaatuinen tulen ja kaaoksen luoma tallenne jota ei voi kontrolloida tai tuottaa uudelleen.

FILTER on Marloes van Sonin installaatio jonka nimi viittaa joustaviin rajapintoihin joita tietyt ainekset voivat läpäistä ja toiset eivät. Teos kutsuu katsojan pohtimaan rajojen ylittämiseen vaadittavia ominaisuuksia ja tutkimaan installaation taustalla vaikuttavaa koneellista järjestelmää. Kontrolloimalla vettä, hiekkaa ja ilmaa FILTER erottelee valon ja pimeyden sekä äänen ja hiljaisuuden hetkiä toisistaan.

≟ on Saara Kanerva Tammisen pitämä kolmen pseudotieteellisen luennon sarja joka pureutuu tieteellisen määrittelyn ja niistä johdettavien tulkintojen ristiriitaiseen suhteeseen. Performanssit siivittävät länsimaisen tieteen historiaan kriittisellä ja luovalla otteella: noituutta, parrakkaita miehiä ja käsittämättömiä luonnonilmiöitä luvassa!

Luentokerrat:

MAGICK Perjantai 13.11. kello 18 (avajaiset)
KHAOS Lauantai 21.11. kello 16
KOSMOS Lauantai 28.11. kello 16