• Ida Palojärvi
  • Ida Palojärvi
  • Ida Palojärvi ASTR 01
  • Ida Palojärvi ASTR 02
  • Ida Palojärvi ASTR 03
  • Ida Palojarvi ASTR
  • Ida Palojarvi ASTR

Ida Palojärvi

ASTR

Jätkä 2 9.5.-24.5.2015

Ida Palojärvi
ASTR
Galleria Huuto Jätkäsaari, Jätkä 2
9.5.–24.5.2015

Havainnoijan suhde havainnoituun, havainnoinnin häiriintyminen tai estyminen on ollut viimeaikaisten töitteni tarkastelun kohde. Alkaen Kuvan Kevät 2012 näyttelyssä esillä olleesta teoksestani Hamza, olen teoksissani pyrkinyt rajoittamaan joko ajallisesti tai tilallisesti katsojan näkökenttää ja näin koettelemaan sellaista katsomisen tapaa, joka perustuu katsojan kyvylle havainnoida teosta kaikilta puolin vailla ajallisia tai muita rajoituksia. Yksi keskeinen tekniikka töissäni on tilassa olevan valon määrän säätely. Teoksissani itse havainnon kohde vetäytyy taka-alalle ja esiin nousee havainnointi itsessään ja katsojan suhde omaan havaintoonsa.

Nyt Galleria Huudossa esillä oleva ASTR jatkaa näitä tarkasteluja keskittyen häikäistymisen – siltä suojautumisen ja sen kestämisen tematiikkaan. Etymologisesti sana viittaa kreikan kielen taivaankappaleita (aurinkoa, planeettoja, tähtiä sekä niiden muodostelmia) merkitsevään sanaan ἄστρον, josta myös tähtiedettä tarkoittava sana astronomia on johdettu. Katkaistussa muodossaan Astr viittaa kohtaamisen ohittamattomaan keskeneräisyyteen ja epätäydellisyyteen. Valomuodostelma teoksessani pyrkii vetämään katsetta puoleensa, mutta sen häikäisy muodostaa samalla ikään kuin pintajännitteen, esteen, jonka läpäiseminen on vaativaa, mutta jonka tuolla puolen onkin jotain nähtävää.

Kiitos Taiteen edistämiskeskukselle, Taiken Uudenmaan taidetoimikunnalle ja Koneen säätiölle näyttelyn tukemisesta.

Lisätietoja:
Ida Palojärvi
ida.palojarvi (at) gmail.com
+358 40 8388849