• Christelle Mas,2021, Valokuvakollaasi, 3D mikroskooppivalokuvat hyönteisistä ja käärmeistä ja valokuvat koneista
  • Christelle Mas 2021
  • Christelle Mas 2021
  • Christelle Mas 2021, photo Vesa Vehviläinen
  • Christelle Mas, Galleria Huuto 2021, photo Vesa Vehviläinen

Christelle Mas

Bio Friction

Huuto I 15.10.2021-7.11.2021

Christelle Mas
Bio Friction
15.10.-7.11.2021

Christelle Mas (s. 1984) on ranskalainen taiteilija, joka asuu ja työskentelee Oulussa. Teoksissaan hän yhdistää valokuvaa piirroksiin ja installaatioihin. Mas on suorittanut taiteen maisterin ja taidefilosofian kandidaatin tutkinnot Sorbonnen yliopistossa Pariisissa. Hänen töitään on ollut esillä useissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hänen teoksiaan on yksityisten kokoelmien ohella myös Oulun ja Kemin taidemuseoiden kokoelmissa. Mas on Suomen Biotaiteen seuran jäsen ja hän on toiminut vuodesta 2012 valokuvauksen opettajana Oulussa.
www.christelle-mas.com

Art should look behind things rather than implying a relationship with reality”.
Andreas Gursky, quoted in Art Now, Taschen, 2002

Christelle Mas tutkii taiteessaan todellisuuden suhdetta teknologiaan ja tieteellis-teknologisen vallankumouksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille. Hänen teoksensa viestittävät sitä, miten teknologiset murrokset vaikuttavat ja muokkaavat käsityksiämme todellisuudesta. Teknologian kaksinaisuus, kiehtovuus sekä erimielisyys ja jopa kyseenalaisuus on aina ollut haaste. Luomme jatkuvasti uusia katsontatapoja tutkiaksemme maailmankaikkeutta ja ymmärrystä itsestämme. Nykytekniikka asettaa meidät jatkuvaan kuvavirtaan ja suljettuun maailmaan, jonne katse ei ole ennen päässyt. Tieteellis-teknologista valokuvausta kehitetään ja päivitetään jatkuvasti ulottumaan lähemmäksi yhä saavuttamatonta ja visualisoimaan näkymätöntä sekä käsitteellistämään käsittämätöntä. Valokuvauksella tieteessä voidaan ennen kaikkea korostaa näkyvän suhteellisuutta. Teknologisten laitteiden avulla luotu simulaatio asettaa ihmisen fiktiiviseen todellisuuteen ja ylittää ihmisen havainnon. Se horjuttaa todellisuuskuvaa. Samalla se tekee ympäristöstämme sekä todellisen että virtuaalisen.

Christelle Mas käsittelee teoksissaan sitä, miten teknologia on yhteydessä ympäristössä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin. Hän tutkii valokuvausta mediana ja teknologiana sekä totuuden käsitettä suhteessa valokuvaan. Teostensa kautta hän paljastaa näkymätöntä ja korostaa näkyvyyden suhteellisuutta. Hän luo teoksiinsa kiehtovia maailmoja, joissa tiede ja mytologia sekä luonnollinen ja keinotekoinen kohtaavat.

Christelle Mas tekee valokuvateoksia ja -kollaaseja hyödyntämällä korkeateknologiaa, joka mahdollistaa uudenlaisen kuvantamisen ilman perinteistä kameraa. Hän tekee yhteistyötä Oulun Biocenterin kanssa, jossa hänellä on käytössään neljä erilaista 3D-mikroskoopia: pyyhkäisyelektronimikroskooppi, valomikroskooppi, tomografia-mikroskooppi ja mikrotomografia-mikroskooppi. Niillä hän kuvaa näytteitä bakteereista, hyönteisistä ja kaloista sekä eläimistä, kuten käärmeistä. Oulun ylipiston kanssa yhteistyössä hoituu myös näytteiden vaatima esikäsittely. Mikroskooppikuvauksen jälkeen Mas käsittelee tietokoneella aineistoa ammattilaisten käyttämissä tieteellisissä ohjelmissa Oulun Biocenterin tutkijoiden opastuksella. Hän valitsee värit, näytteen sommittelun, valotuksen ja kuvantamisetäisyyden. Hän tekee myös aineistoista lyhyitä videoita. Hän vedostaa kuvat valokuvapaperille, tarvittaessa piirtää niiden päälle ja muotoilee niitä saksilla luodakseen eräänlaisia hybridi-olentoja. Kuvien yhdistämisestä syntyvät kollaasihahmot muistuttavat etäisesti eläimiä, joilla on vahvistuneita ja kyllästettyjä värejä. Teokset ovat luonnollisen ja keinotekoisen välimaastossa.

Kiitos tuesta Taiteen edistämiskeskus ja Oulun kaupunki sekä yhteistyöstä Oulu Biocenter.