• Elisa Sakko
  • Elisa Sakko: Lattia, 2023
  • Elisa Sakko: Tihku

Elisa Sakko

all-in-between

Huuto II 28.3.-21.4.2024

Elisa Sakko
all-in-between
28.3.-21.4.2024

all-in-between handlar om kommunikation och materialens aktiva natur. Allt är material, allt har en inverkan och allt är hela tiden i rörelse. Utställningen handlar också om hur det känns. När jag tänker på verkens teman är de i rörelse och rum, och tankarna uttrycker jag genom installation och skulptur. Genom att iaktta kommunikationen mellan min kropp och andra aktörer undersöker jag min materialitet i förhållande till den omgivande materialiteten. Jag strävar efter att identifiera materialiteten i olika miljöer, rum och rörelser samt att uppleva förhållandets växelverkan. Jag försöker kommunicera, koncentrera mig och förstå hur andra kommunicerar.

Jag har använt bland annat lera, plywood, stål, vatten, tyg, lavendel och grus i utställningen. Verken avbildar kommunikationens rörelse och rytm och visar hur materialiteten både påverkar och blir påverkad precis överallt. Den multisensoriska installationen kan upplevas, beröras, lyssnas på och betraktas, vilket innebär att personen som upplever verken har en möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar bygga upp ett kommunikativt förhållande till materialen.

I sin konst behandlar Elisa Sakko (f. 1994) kommunikation, upplevelser av kontakt och avskildhet samt rörelse mellan olika materialiteter. Hennes arbete tar avstamp i delar av gamla verk och andra material som hon hittat eller fått, och som hon sedan tar isär, sätter ihop och ordnar på nya sätt. Sakkos arbete styrs framför allt av ett intresse för materialens aktörskap. Elisa Sakko bor och arbetar för närvarande på Kimitoön. Hon utexaminerades från Åbo Konstakademi 2022 och är medlem i konstnärsföreningen Arte ry i Åbo.

Tack till Egentliga Finlands fond vid Suomen Kulttuurirahasto som stött det konstnärliga arbetet.

Kontaktinformation
elisasakko(at)gmail.com
www.elisasakko.com