• Jussi Meuronen
  • Corner
  • Distress
  • Farewell
  • X

Jussi Meuronen

Epäselviä tapahtumia ja tiloja

Jätkä 1 13.7.-28.7.2013

Epäselviä tapahtumia ja tiloja
Jussi Meuronen
Galleria Huuto, Jätkäsaari 1
13.7.–­28.7.2013

Teoksissani on kuvaus aina jonkinlaisesta tapahtumasta. Estetiikka on tärkeässä roolissa. Estetiikan kautta lähestyn tunnetilan ja tunnelman luomista maalauksen keinoin. Keskeistä teoksissani on tussin ja akryylimaalin maalausjäljen kontrasti ja niiden vuorovaikutus sekä voimakkaat viivat, värit ja muodot. Graafinen jälki ja maalauksellisuus, tila ja liike ovat keskiössä maalauksissani. Graafisuus on harkitumpaa, maalauksellisuus vaistonvaraista ja fyysisempää tekemistä. Viiva on mielestäni yksinkertaisuudessaan tehokas muoto ja ilmaiseva. Näen teokseni todellisten tapahtumien kuvaajina, mutta abstraktius luo epäselvyyden eli monitulkintaisuuden.

Jokaisella vedolla ja muodolla on merkityksensä teoksen sisällä. Tussilla tehdyt graafiset viivat rikkovat maalauksellisuuden, luovat uuden tilan ja ulottuvuuden, terävän ja liikkuvan. Viivat ja kolmiulotteiset vedot voivat kuvata jotain konkreettista, mutta myöskin kyse voi olla mielen liikkeestä.

www.jussimeuronen.com