• Marko Lampisuo
  • Marko Lampisuo
  • Marko Lampisuo
  • Marko Lampisuo

Marko Lampisuo

ETT SLAGS TRÄDGÅRD

Uudenmaankatu 25.8.-12.9.2010

Marko Lampisuo
Ett slags trädgård
25.8. – 12.9.2010
Galleria Huuto Nylandsgatan

Det frodas i ett slags trädgård. Mannen i videoinstallationen har fastnat vid fönstret medan han letar
efter nycklarna till sitt förändrade liv. Han ska bli pappa och för honom går det helt enligt regelboken.
Frun går upp i vikt allt medan humöret dalar, det går långsamt att lära känna bebin och det egna arbetet lider. I rådgivningen väcker pappan förundran med sin aktivitet och hemma med sin slutenhet.

Marko Lampisuos utställning på Galleria Huuto vid Nylandsgatan är en verklighetstrogen tolkning av
dagens föräldraskap. Konstnärens egna dagboksanteckningar från år 2006 står till grund för konstverket.
På mödrarådgivningen som konstverket refererar till har man lagt märke till att pappornas deltagande
i familjeförberedelsen blivit allt vanligare. Därav rådgivningens intresse att använda Marko Lampisuos
video som kursmaterial. Produktivitetsprogrammen ställde hinder eftersom smågrupperna för förlossningsförberedelse flyttades över från rådgivningarna och blev massföreläsningar vid sjukhuset.
Ett slags trädgård sätter ord och beskriver känslor som varje generation konfronteras med inom ramen
för sin egen tid och kultur.

Utställningen består av en videoinstallation och metallgrafik. De grafiska arbetena har utförts med heliogravyrteknik och i arbetena kastar föremål ur vardagens bebiverklighet sin skugga över trädgården. Helheten var färdig år 2009 och ställs nu ut för första gången i Helsingfors. Tidigare har utställningen visats
i Raumo (Lönnströms konstmuseum), Mänttä (konstcentret Honkahovi), Torneå (Aine konstmuseum), Tammerfors konstmuseum och i Björneborg (Byggnadskulturhuset Toivo).

Ett slags trädgård deltar i AV-arkkis sammanställning View Tour. För ljudplaneringen svarar Taito Kantomaa och producent är Tuuli Penttinen-Lampisuo. Videon har engelsk text och är tillåten för alla åldrar.
Distribution AV-arkki.

Marko Lampisuo är född i Åbo 1970 och utdimitterades till bildkonstnär i Tammerfors.
Sedan 2004 bor och arbetar han i Björneborg.

Understöd har beviljats av AVEK (Centralen för audiovisuell kultur), Satakunda konstkommission,
Finska Kulturfondens Lapplands regionalfond, Centralkommissionen för konst, VISEK och
grafikverkstaden Himmelblau.

Ytterligare information:
Marko Lampisuo
050 5385261
marko.lampisuo(at)dnainternet.net