• Explorations from A to Z / The Space in Between
  • Play the pearls / Inside a Box     Mixed media on paper 29 x 42 cm. Trine Pedersen & Tero Kontinen 2010
  • Jungle occupation / Forest sleep    Mixed media on paper 21 x 29,5 cm. Trine Pedersen & Tero Kontinen 2008-2009
  • Let the sunshine in please.. where is Hancock by the way? / In your eyes    Mixed media on paper 21 x 29,5 cm. Trine Pedersen & Tero Kontinen 2008-2009

Tero Kontinen, TRINE PEDERSEN

Explorations from A to Z / The Space in Between

Viiskulma 11.5-29.5.2011

Målningar, teckningar, gemensamma arbeten

Under de senaste åren har vi jobbat intensivt med gemensamma teckningar, för det mesta per korrespondens. Samarbetet är ett experiment och ett visuellt samtal där vi båda har rätt att lägga till och omforma olika element. Bilden uppstår, lager för lager, ofta efter en viss tid. Oftast har vi till en början inte ett visst tema eller motiv. Bilden är färdig då båda godkänner bilden. Konstverken har alltid två titlar eftersom vi båda tolkar verket på vårt eget sätt. Att skapa bilder i samarbete med en annan öppnar alltid för nya dimensioner och möjligheter. Då vi arbetar tillsammans lever vi samtidigt i en parallell verklighet, som erinrar om science fiction eller upptäcktsfärder i det obekanta och främmande där allt är intressant. Samarbetet har för oss varit en naturlig fortsättning på vårt eget arbete som konstnärer. Utställningen är vår första gemensamma utställning och i den ingår också konstverk som vi skapat var för sig.

Trine Pedersen

Måleriet utgör en central del av mitt konstnärliga arbete. Jag fascineras av dess mångsidighet och strävar alltid efter att expandera i många olika riktningar. Jag arbetar med två- och tredimensionella konstverk.

Att behandla ytans struktur och rumskänslan är viktigt, liksom arbetet med komposition, färg, form och kontraster.

Min konst är abstrakt och den föds ur medvetna och omedvetna element i vardagen. Av dessa element skapar jag en fiktiv verklighet, en resa i tid och rum som representerar både det förflutna och framtiden.

Trine Pedersen är en dansk bildkonstnär. Hon har studerat vid Det fynske Kunstakademi i Danmark och vid Edinburgh College of Art i Skottland.

Tero Kontinen

För mig är ytan på en teckning eller en målning ett utrymme för fragment, kanske ursprungligen ett landskap jag upplevt eller ett motiv som jag lånat någonstans ifrån. Bilden består av iakttagelser och minnen som lager för lager bildar olika nätverk. Då jag skapar bilder fascineras jag av parallella verkligheter och tolkningar, hur ett visst element tar sig olika uttryck allt enligt sin omgivning. Ett och samma bildmotiv kan ha dubbla betydelser, det abstrakta föreställande och det föreställande abstrakt.

Tero Kontinen är en finländsk bildkonstnär. Han har studerat vid Bildkonstakademin i Helsingfors.

Ytterligare information:

www.trinepedersen.com

www.muu.fi/tkontinen

http://pedersen-kontinen-drawings.blogspot.com

Centralkommissionen för konst har vänligen beviljat utställningen understöd.