• Explorations from A to Z / The Space in Between
  • Play the pearls / Inside a Box     Mixed media on paper 29 x 42 cm. Trine Pedersen & Tero Kontinen 2010
  • Jungle occupation / Forest sleep    Mixed media on paper 21 x 29,5 cm. Trine Pedersen & Tero Kontinen 2008-2009
  • Let the sunshine in please.. where is Hancock by the way? / In your eyes    Mixed media on paper 21 x 29,5 cm. Trine Pedersen & Tero Kontinen 2008-2009

Tero Kontinen, TRINE PEDERSEN

Explorations from A to Z / The Space in Between

Viiskulma 11.5-29.5.2011

Maalauksia, piirustuksia, yhteispiirustuksia.

Olemme tehneet muutaman viime vuoden ajan yhteispiirustuksia intensiivisesti, yleensä kirjeenvaihtona. Yhteistyö on meille kokeilukenttä ja visuaalinen keskustelu, jossa kummallakin tekijällä on vapaus lisätä ja muokata erilaisia elementtejä. Kuva syntyy kerroksittain, usein jonkin tietyn ajanjakson kuluessa. Useimmiten ainakaan alussa ei ole mitään tiettyä teemaa tai aihetta. Kuva on valmis kun kumpikin tekijä hyväksyy sen. Nimeämme teokset aina kaksoisnimellä, koska meillä molemmilla on kuitenkin oma tulkintamme teoksesta. Kuvan tekeminen yhteistyössä toisen kanssa avaa aina uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Työskennellessä tällä tavalla elämme rinnakkaistodellisuudessa, joka muistuttaa science-fiction tarinoita tai tutkimusretkeilyä tuntemattomilla seuduilla, missä kaikki on kiinnostavaa. Yhteistyö on ollut meille molemmille oman taiteellisen työskentelyn luonteva jatke. Tämä näyttely on ensimmäinen yhteisnäyttelymme ja esillä on myös teoksia, joita olemme tehneet erikseen.

Trine Pedersen

Maalaus on keskeisessä osassa työskentelyäni. Sen monimuotoisuus kiehtoo minua ja pyrin jatkuvasti laajentamaan työskentelyäni moniin eri suuntiin. Työskentelyni käsittää 2 ja 3 ulotteisia teoksia.

Pinnan käsittely ja tilan tuntu, työskentely sommitelman, värin, muodon ja kontrastin kanssa on tärkeää minulle.

Abstrakti ilmaisu, jota taiteeni edustaa, syntyy tietoisista kuin myös tiedostamattomista elementeistä jokapäiväisessä elämässäni. Näistä luon kuvitteellisen todellisuuden, matkan ajassa ja tilassa, joka edustaa sekä mennyttä että tulevaa.

Trine Pedersen on tanskalainen kuvataiteilija. Hän on opiskellut Funen Academy of Fine Arts:issa Tanskassa ja Edinburgh College of Art:issa Skotlannissa.

Tero Kontinen

Ajattelen piirustuksen tai maalauksen pintaa tilana, johon alan koostaa fragmentteja, joiden lähtökohta voi olla itse koettu luonnonmaisema tai aiheen lainaus jostain muusta lähteestä. Kuva koostuu havainnoista ja muistoista, jotka kerrostuvat päällekkäisiksi verkostoiksi. Erilaiset rinnastukset kiehtovat minua kuvan tekemisessä, miten jokin tietty elementti näyttäytyy erilaisissa yhteyksissä. Sama kuva-aihe voi saada kaksoismerkityksiä, abstrakti elementti voi näyttää esittävältä ja esittävä abstraktilta.

Tero Kontinen on suomalainen kuvataiteilija, hän on opiskellut Kuvataideakatemiassa Helsingissä.

Lisätietoja:

www.trinepedersen.com

www.muu.fi/tkontinen

http://pedersen-kontinen-drawings.blogspot.com

Näyttelyä on tukenut Taiteen keskustoimikunta.