• Johanna Sipilä
  • Ulapalla
  • Viimeinen lautta meni
  • Vieras
  • Nimeton

JOHANNA SIPILÄ

FRÄMLING/GÄST (VIERAS)

Viiskulma 19.3.-31.3.2008

Mina målningar strävar efter att förmedla upplevelser och stämningar. I verken möts referenser till det urbana livet, 2000-talsmänniskans brydda existens, skönhet och glädje, vemod, ensamhet och nostalgi. Jag vill måla ’föreställande’ utan att behöva motivera det, eller det faktum att jag ställer ut verken, med vare sig ironi eller kritiska ställningstaganden.

Verken är målade i olja på träskiva. Det finns ingen verbal form för berättelserna bakom mina verk, och jag vill högakta målningarnas konstnärliga autenticitet och så långt det är möjligt undvika att förklara dem. Detta betyder inte att jag vill mystifiera mina utgångspunkter, eller att jag arbetar enbart meditativt, utan jag använder eftertanke såväl vad gäller motiv och komposition som i utförandet.

Tack till Centralkommissionen för kunst.   

Mer information:
sipila.johanna(at)gmail.com
+358 50 5242331/Johanna