• Johanna Sipilä
  • Ulapalla
  • Viimeinen lautta meni
  • Vieras
  • Nimeton

Johanna Sipilä

VIERAS

Viiskulma 19.3.-31.3.2008

Maalaukseni liittyvät kokemuksellisuuteen ja tunnelman välittämiseen. Haluan niiden avulla osoittaa ja säilyttää joitakin elettyjä hetkiä. Niistä voi löytää urbaanin elämän viitteitä, 2000-luvun ihmisen hämmentynyttä eksistenssiä, kauneutta ja iloa, myös haikeutta, yksinäisyyttä ja nostalgiaa. Haluan maalata ”esittäviä” teoksia ilman, että esittävyys ja maalauksen esittäminen ylipäätään pitäisi perustella ironialla tai kriittisellä kannanotolla johonkin asiaan.

Maalaukset on toteutettu öljyvärillä puulevylle. Teosteni tarinoille ei ole olemassa sanallista muotoa ja haluan itse kunnioittaa niiden taiteellista autenttisuutta jättäen selittelyn mahdollisimman vähäiseksi. En kuitenkaan halua mystifioida lähtökohtiani, enkä harjoita pelkästään meditatiivista taideluomaa, vaan käytän harkintaa aiheissa, sommittelussa ja toteutuksessa.

Kiitos Valtion taidetoimikunnalle näyttelyn tukemisesta.

Lisätietoja:
sipila.johanna(at)gmail.com
+358 50 5242331/Johanna