• Galleri 54, Artists Run Artists
  • Ilona Huss Walin: The most effective is to not do so much and let the forest develop itself
  • Benedikte Esperi
  • Emma Ströde: Rötter
  • Fröydi Laszlo
  • Karl Bergström
  • Ilona Huss Walin: Grenvapen

Benedikte Esperi, Denis Romanovski, Emma Ströde, Fröydi Laszlo, Ilona Huss Walin, Karl Bergström

Artists Run Artists

Huuto II 6.3.-18.6.2020

Karl Bergström, Benedikte Esperi, Emma Ströde, Fröydi Laszlo, Denis Romanovski, Ilona Huss Walin
Artists Run Artists
6.–15.3. och 2.-18.6.2020

På fredag 6.3. kl. 15.30-17 samtal med konstnärerna, välkomna! Vi pratar om konstnärsdrivna gallerier i Sverige och Finland.

I utställningen Artists Run Artists deltar Benedikte Esperi, Denis Romanovski, Emma Ströde, Fröydi Laszlo, Ilona Huss Walin och Karl Bergström. Alla är styrelsemedlemmar i Galleri 54, som är ett konstnärsdrivet galleri i Göteborg. Gruppen ställer ut verk i det konstnärsdrivna galleriet Huuto i Helsingfors, och bjuder samtidigt in Galleria Huutos medlemmar att ha en utställning i april och maj 2020 i Galleri 54 i Göteborg. Två konstnärsdrivna gallerier i två olika städer och länder är sammanflätade, förenade och utsatta för den berömda ”kusliga rörelsen på avstånd”, som Albert Einstein ansåg att inte existerade.

Sammanflätning av konstnärsdrivna gallerier är en benämning på det kulturella fenomen som inträffar då två eller flera konstnärer bjuds in för att interagera eller dela rumslig närhet. Fenomenet innebär att den enskilda konstnärens konstnärsdrivna utställning inte kan beskrivas oberoende av de övriga deltagarnas utställningar, även om konstnärerna befinner sig långt ifrån varandra. (Från en engelskspråkig Wikipedia-artikel om kvantsammanflätning, där orden fysikalisk, partikel och kvant- har ersatts med kulturell, konstnär och konstnärsdriven utställning).

Benedikte Esperi är en koreograf, performance- och videokonstnär. Hon arbetar med performance/live art, installationer, filmad dans och koreografi. Projekten tar sig uttryck som egna verk, samproduktioner och samhällskonst.
www.benedikteesperi.com
I Galleria Huuto bidrar Esperi med en performance under vernissagen och en platsspecifik videoinstallation. Båda heter ”inverted lies – the true story”.

Denis Romanovski är en konstnär och organisatör som har producerat talrika internationella och lokala evenemang, festivaler och utbytesprogram.Romanovskis konst sträcker sig från performance till interaktiv och teknologibaserad konst. Performanceverken fokuserar ofta på de dynamiska relationerna mellan deltagarna i publiken.
www.romanovski.se
Denis Romanovski bidrar med performanceverket ”The Good News, The Bad News And The Ugly News”, som framförs under utställningens vernissage.

Emma Ströde är en bildkonstnär som utforskar främst den inre världen och strävar efter att materialisera känslor och stämningar. Ofta handlar det om ömhet och varsamhet mellan figurer som tar form i vax. Träd, grenar och bark använder hon för att skapa rum och omgivningar, små installationer där olika figurer möts.
I Galleria Huuto kommer hon att visa ett trassel av rötter och grenar som hittats på olika platser runt om i Göteborg. Grenarna har bränts upp men lämnat efter sig ett tomrum, en negativ form som fyllts med brons.

Fröydi Laszlo (f. 1968, Oslo) är en bildkonstnär som bland annat undersöker världen från djurens och vaäxternas perspektiv. Människornas, djurens och växternas världar kan sinsemellan till fullo förmedlas enbart genom den enskilda varelsens sinnen och intra-aktioner (begrepp som skapats av Karen Barad). Alla varelser och följder av liv är sammanflätade i en gemensam materialitet, och begreppet intra-aktion hänvisar till det här i någon mån delade nätverket av intentioner och inverkan.
I Galleria Huuto kommer hon att visa Chlorociboria aeruginascens, en grön svamp. Hon har samlat blått trä i skogen och tålmodigt tagit hand om svampen i sitt hem, för att den vackra och växande organismen ska kunna utvecklas inomhus.

Ilona Huss Walin är en bildkonstnär som i drygt 20 år har arbetat med video, installation och performance. Under de senaste åren har Huss Walin kommit in på spåret skog och språk i sitt arbete. Hon närmar sig frågan om var gränsen, om en sådan finns, kan tänkas gå mellan ”natur” och ”kultur”.
www.ilonahusswalin.com
I Galleria Huuto ställer hon ut fotoserien Lösa kompositioner med nedfallna grenar från skogen. Huss Walin visar även filmen ”Det effektivaste är att inte göra så mycket och låta skogen forma sig själv”, en film som behandlar naturnära skogsbruk. Filmen är skapad i samarbete med musikern och filmaren Ambjörn Göransson och skogsingenjören Martin Jentzen.

Karl Bergström arbetar med oljemåleri och installationer och gör verk som behandlar uppfattningar om varseblivning och kognition. Bergströms konst rör sig på gränsen mellan tystnad, konst och filosofi, men rubbar och splittrar dessa kategorier på avsiktligen absurda sått.
I Galleria Huuto kommer Bergström att visa en målningsinstallation. Målningen installeras i rummet och belyses med en spotlight som placeras rakt framför dem. Installationen erbjuder betraktarna en ’tredje position’; ljuset är betraktare av målningen och publiken följaktligen något annat. Betraktaren befinner sig i ett annorlunda, rubbat tillstånd av betraktande.

Utställningen har fått stöd från Letterstedska föreningen, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Centret för konstfrämjande (Taike).

www.galleri54.com

Benedikte Esperi: benedikte.esperi(a)gmail.com
Karl Bergström: kalle.ille(a)gmail.com
Emma Ströde: skulptur(a)emmastrode.net
Denis Romanovski: denis.arbete(a)gmail.com
Fröydi Lazlo: angoraart(a)hotmail.com
ilona huss walin: ihwalin(a)hotmail.com