• Galleri 54, Artists Run Artists
  • Ilona Huss Walin: The most effective is to not do so much and let the forest develop itself
  • Benedikte Esperi
  • Emma Ströde: Rötter
  • Fröydi Laszlo
  • Karl Bergström
  • Ilona Huss Walin: Grenvapen

Benedikte Esperi, Denis Romanovski, Emma Ströde, Fröydi Laszlo, Ilona Huss Walin, Karl Bergström

Artists Run Artists

Huuto II 6.3.-18.6.2020

Karl Bergström, Benedikte Esperi, Emma Ströde, Fröydi Laszlo, Denis Romanovski, Ilona Huss Walin
Artists Run Artists
6.–15.3. ja 2.-18.6.2020

Perjantaina 6.3. klo 15.30-17 taiteilijatapaaminen, tervetuloa! Keskustelua taiteilijavetoisista tiloista Ruotsissa ja Suomessa.

Artist Run Artists -näyttelyssä on esillä göteborglaisen Galleri 54:n hallituksen jäsenten Benedikte Esperin, Denis Romanovskin, Emma Ströden, Fröydi Laszlon, Ilona Huss Walinin ja Karl Bergströmin töitä. Galleria Huudon hallituksen jäsenet puolestaan pitävät näyttelyn Galleri 54:ssa huhti-toukokuussa 2020. Kaksi eri maissa sijaitsevaa taiteilijavetoista galleriaa lomittuu ja on yhteydessä toisiinsa ja niiden välillä on kuuluisaa ”haamuvuorovaikutusta”, jota ei Albert Einsteinin mukaan ollut olemassa.

Taiteilijavetoisten gallerioiden lomittuminen viittaa havaittuun kulttuuri-ilmiöön, joka esiintyy tilanteessa, jossa kaksi tai useampia taiteilijoita kutsutaan vuorovaikutukseen tai jakamaan tilallista läheisyyttä siten, että yksittäisen taiteilijan taiteilijavetoista näyttelyä ei voi kuvailla erillään muiden näyttelyistä, vaikka taiteilijat olisivat kaukana toisistaan. (Kirjoitettu englanninkielistä lomittumista (”quantum entanglement”) koskevaa Wikipedia-artikkelia mukaillen siten, että sanojen fysikaalinen, hiukkanen ja kvantti tilalla on käytetty sanoja kulttuuri, taiteilija ja taiteilijavetoinen näyttely)

Benedikte Esperi on koreografi sekä performanssi- ja videotaiteilija. Performanssi- ja livetaiteen, installaatioiden, tanssielokuvien ja koreografian parissa työskentelevän taiteilijan teokset vaihtelevat yksityisprojekteista yhteistuotantoihin ja yhteisötaiteeseen.
www.benedikteesperi.com
Esperi osallistuu Galleria Huudon näyttelyyn avajaisissa nähtävällä performanssilla sekä paikkasidonnaisella videoinstallaatiolla, joiden molempien nimi on Inverted lies – the true story.

Denis Romanovski, taiteilija ja tapahtumajärjestäjä, on järjestänyt ja tuottanut useita kansainvälisiä ja paikallisia taidetapahtumia, -festivaaleja ja vaihto-ohjelmia. Hänen taiteellinen työskentelynsä ulottuu performanssitaiteesta interaktiiviseen ja teknologiapohjaiseen taiteeseen. Hänen performanssiensa keskiössä ovat usein katsojien väliset dynaamiset suhteet.
www.romanovski.se
Romanovski osallistuu Galleria Huudon näyttelyyn esittämällä The Good News, The Bad News And The Ugly News -performanssin näyttelyn avajaisissa.

Emma Ströde tarkastelee töissään pääasiassa sisäistä maailmaa ja pyrkii materialisoimaan tunteita ja mielialoja. Usein niitä ovat vahasta muotoutuvien hahmojen välinen hellyys ja huolenpito. Hän tekee puista, oksista ja puunkuoresta huoneita ja ympäristöjä, pieniä installaatioita, joissa erilaiset hahmot kohtaavat toisensa.
Galleria Huudossa hänen teoksensa on rykelmä eri puolilta Göteborgia löydettyjä oksia. Oksat on poltettu, mutta ne ovat jättäneet jälkeensä tyhjiön, negatiivisen pronssilla täytetyn muodon.

Fröydi Laszlo (s. 1968, Oslo) tarkastelee teoksissaan maailmaa eläinten ja kasvien näkökulmasta. Ihmisten, eläinten ja kasvien maailmat ovat ainoastaan täysin tulkittavissa kunkin olennon aistien ja intra-aktion kautta. Filosofi Karen Baradin keksimä termi intra-aktio viittaa intentioiden ja muutoksen yhteiseen verkkoon, sillä jokainen olento ja sen elämän vaikutukset kietoutuvat jaettuun materiaalisuuteen.
Osa hänen työskentelystään perustuu kasveista ja eläimistä huolehtimiseen ja käytännön kohtaamisiin niiden kanssa. Yksi niistä on Chlorociboria aeruginascens, patinanastakka, joka on esillä Galleria Huudossa.

Ilona Huss Walin on työskennellyt videoiden, installaatioiden ja performanssien parissa. Viimeisen viiden vuoden aikana on hän tarkastellut metsää ja kieltä ja sitä, missä voi ylittää ”luonnon” ja ”kulttuurin” välisen rajan, jos sellaista on edes olemassa.
Galleria Huutoon hän tuo valokuvasarjan Loose compositions with fallen branches from the forest. Huss Walin esittää näyttelyssä myös elokuvan The most effective is to not do so much and let the forest develop itself, 16-minuuttisen elokuvan luonnonläheisestä metsätaloudesta. Elokuva on toteutettu yhteistyössä muusikko ja elokuvantekijä Ambjörn Göranssonin ja metsätalousinsinööri Martin Jentzenin kanssa.
www.ilonahusswalin.com

Karl Bergström työskentelee öljymaalausten ja installaatioiden parissa ja käsittelee töissään havainnon ja kognition käsitteitä. Bergström havainnoi teoksissaan hiljaisuuden, taiteen ja filosofian rajoja ja tarkoituksellisesti rikkoo niitä absurdeilla tavoilla.
Galleria Huudossa on esillä Bergströmin maalauksia installaationa. Galleriatilassa maalaukset on valaistu spottivalolla, joka on aivan niiden edessä. Yleisö saa mahdollisuuden olla ”kolmannessa positiossa” ja nähdä valon havaitsijana ja maalauksena havainnoinnin kohteena. Yleisö on jotain muuta, yleisö on katselun kolmannessa, irrallisessa tilassa.

Näyttely on saanut tukea Letterstedska föreningiltä, Suomalais-ruotsalaiselta kulttuurirahastolta ja Taiteen keskustoimikunnalta.

www.galleri54.com

Benedikte Esperi: benedikte.esperi(a)gmail.com
Karl Bergström: kalle.ille(a)gmail.com
Emma Ströde: skulptur(a)emmastrode.net
Denis Romanovski: denis.arbete(a)gmail.com
Fröydi Lazlo: angoraart(a)hotmail.com
ilona huss walin: ihwalin(a)hotmail.com