• Salla Salin: LOSSLESS 1 ( Surround System)
  • Salla Salin: Lossless1 (Surround System 1)

Salla Salin

LOSSLESS 1 (Surround System)

Uudenmaankatu 4.3.-22.3.2015

Salla Salin
LOSSLESS 1 (Surround System)
Galleria Huuto Uudenmaankatu
4.3.– 22.3.2015

“Reality is a sound, you have to tune in to it not just keep yelling.”
Anne Carson

Lossless on ääneen pohjautuvien teosten sarja. Sen teokset käsittelevät ääntä todellisuuden oleellisena elementtinä ja taiteellisena ilmaisumateriaalina, painottuen tarkastelemaan erityisesti äänen tilallisuutta. Teossarjan lähtökohtana toimii taiteelliselle työskentelylleni leimallinen halu käsitellä inhimillisen havaintokyvyn ja meitä ympäröivän todellisuuden suhdetta.

Äänen digitalisoinnissa käytettävä termi ”lossless” tarkoittaa häviötöntä informaation pakkaamista. Samalla kun teknologia kehittyy ja maailma ympärillämme muuttuu yhä digitaalisemmaksi, nousee kuitenkin myös kysymys todellisuuden määritelmistä entistä ajankohtaisemmaksi.
Mitä on todellisuus? Voiko sitä pakata pienempään muotoon?

Teossarjan ensimmäinen osa on ääni-installaatio Surround System. Se tarkastelee äänen tilallisuutta liikkeen näkökulmasta, pohtien niin kutsutun tilaäänen ja sen teknisen toteutuksen suhdetta havaintokokemukseen sekä fyysiseen todellisuuteen.

Teoksen tekemistä on tukenut Koneen Säätiö.

TAITEILIJA, SALLA SALIN on valmistunut taiteen maisteriksi vuosina 2005 (TaiK, ELO) ja 2014 (Aalto ARTS). Hän työskentelee muun muassa installaatioiden, kuvanveiston, esitysten sekä eri taidemuotoja yhdistävien projektien parissa.

Salinin työskentelyä leimaa monimediaisuus, sillä tietyn työtavan tai materiaalin sijaan hänelle tekijänä tärkeintä on teoksen lähtöajatus ja sen esiin tuominen tutkimisen ja kokeilun kautta. Näin teosten materiaalit valikoituvat kulloinkin käsiteltävän aiheen mukaan, vaihdellen aina ihmiskehosta valoon, ääneen ja liikkuvaan kuvaan. Kooltaan Salinin työt ovat usein varsin suuria; tiloja ja tilanteita, joissa katsojan/kokijan oma fyysinen läsnäolo ja liikkuminen asettuu osaksi teosta.

Salinin teoksia on ollut esillä yksityis- ja yhteisnäyttelyissä sekä festivaaleilla niin koti- kuin ulkomaillakin.

Lisätietoja:
Salla Salin
salla.salin(at)welho.com
http://www.sallasalin.com/