• Salla Salin: LOSSLESS 1 ( Surround System)
  • Salla Salin: Lossless1 (Surround System 1)

Salla Salin

LOSSLESS 1 (Surround System)

Uudenmaankatu 4.3.-22.3.2015

Salla Salin
LOSSLESS 1 (Surround System)
Galleria Huuto Nylandsgatan
4.3.– 22.3.2015

“Reality is a sound, you have to tune in to it not just keep yelling.”
Anne Carson

Lossless är en serie ljudbaserade verk. I verken behandlas ljud som ett viktigt element i verkligheten och som ett konstnärligt
uttrycksmaterial med betoning på det spatiala i ljudet. Utgångspunkten för serien är en önskan att utforska relationen mellan den mänskliga iakttagelseförmågan och verkligheten omkring oss, något som är karakteristiskt för mitt konstnärskap.

Termen ”lossless”, som används vid digitalisering av ljud, betyder icke-förstörande komprimering. Medan teknologin utvecklas och världen omkring oss blir alltmer digital, blir frågan hur man definierar verkligheten alltmer aktuell. Vad är verklighet? Går den att komprimera till ett ännu mindre format?

Den första delen i serien är en ljudinstallation Surround System. Den undersöker ljudets rumslighet utgående från rörelser, fokuserande på spatiala ljud och hur det tekniskt förverkligas i relation till uppfattningsförmåga och den fysiska verkligheten.

Arbetet har fått understöd av Koneen Säätiö.

KONSTNÄREN, SALLA SALIN är utexaminerad konstmagister både från Konstindustriella högskolan, avdelningen för filmkonst och scenografi år 2005 och år 2014 från Aalto ARTS. Hon arbetar bland annat med installationer, skulpturer, performanser och projekt som kombinerar olika konstformer.

Salins arbetssätt präglas av att hon använder sig av olika medier. I stället för en speciell teknik eller val av material, är det viktigaste för henne som konstnär och utgångspunkten för hennes arbete och framförande, att undersöka och experimentera. Så väljs materialen alltid enligt tema och varierar från människokroppen till ljus, ljud och rörlig bild. Salins arbeten är ofta ganska stora; utrymmen och situationer där åskådaren egen fysiska närvaro och rörelser blir en del av arbetet.

Salins verk har visats både på separat- och samutställningar och på festivaler både i hemlandet och utomlands.


Ytterligare information:
Salla Salin
salla.salin(at)welho.com
http://www.sallasalin.com/