• Rosselló Ramón Margarita, Blending, 2022

Margarita Rosselló Ramón

Colourboratory vol. V

Huuto I 14.10.-6.11.2022

Margarita Rosselló Ramón
Colourboratory vol. V
14.10.-6.11.2022

Colourboratory Vol.V -näyttely rakentuu pienistä tutkielmista, joissa tarkastellaan turvallisuuden värejä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Värien käyttö ei ole viatonta ja värit ovat elimellinen osa inhimillistä toimintaa sekä merkitysten muodostumista. Värit ovat usein niin ilmeisiä ettei niihin helposti kiinnitä huomiota. Värien käytöllä on kuitenkin sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia, jotka jäävät ilman huomiota mikäli värit ohitetaan olankohautuksella. Näyttelyn tutkielmissa tarkastelun kohteina ovat poliisit, asevoimat, liput sekä arkiset turvallisuusnäkymät. Ne asettavat turvallisuuden ja uhkaavuuden yhteyden näkyville. Ukrainan sodan liput, sosiaalisen median kehykset, univormujen naamiovärit ja joukkojen hihanauhat ovat malliesimerkkejä siitä kuinka väreillä on väliä niin sodankäynnissä kuin kansainvälisessä politiikassa. Poliisien lisätty näkyvyys taas tuottaa joillekin lisääntynyttä turvallisuuden tunnetta, kun taas toiset voivat provosoitua visuaalisesti ylimitoitetusta poliisiläsnäolosta.

Näyttely on viides osa näyttelysarjasta, joissa tutkitaan tätä aihemaailmaa. Näyttelyt perustuvat Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorin Juha A. Vuoren johtaman kansainvälisen tutkijaryhmän tekemään kansainvälisen politiikan tutkimuksen tieteenalaan lukeutuvaan työhön ja ylittävät näin taiteen- ja tieteentekemisen rajapinnan yhteistyössään. Näyttelyä ja taiteellista työtä ovat tukeneet Koneen Säätiö sekä Turun yliopisto.

Margarita Rosselló Ramón (s.1982) on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulusta ja opiskellut sitä ennen tekstiilimuotoilua. Tekstiili materiaalina sekä tekstiilikäsityön tekniikat ovat hyvin usein läsnä hänen teoksissaan luoden jo itsessään pehmeän ja kovan yhteisnäkymää ja joskus ristiriitaakin. Kierrätetyt materiaalit sekä valmisesineet puolestaan viestivät omaa aiempaa historiaansa kietoutuen teosten aihemaailmaan mukaan.

www.margaritarossello.com
margarita.rossello(a)gmail.com