• Puutarha, 2021. Stillkuva videoteoksesta. Ohjaus: Minna Havukainen. Kuvaaja: Otso Reunanen
  • Puutarha, 2021. Stillkuva videoteoksesta. Ohjaus: Minna Havukainen. Kuvaaja: Otso Reunanen
  • Puutarha, 2021. Stillkuva videoteoksesta. Ohjaus: Minna Havukainen. Kuvaaja: Otso Reunanen

Minna Havukainen

Trädgården

Huuto III 10.3.-2.4.2023

Minna Havukainen
Trädgården
10.3.2023–2.4.2023

Videoverket Trädgården handlar om BDSM och vad var och en kan lära sig av maktlekar och sadomasochism.

I sitt verk visar bildkonstnären, regissören och Åbobon Minna Havukainen en sida av kink som inte tidigare presenterats för majoritetsbefolkningen.
En sak var från början klar då Havukainen valde att skapa ett videoverk om kink: verket ska visa hur glatt och lekfullt BDSM kan vara. Verket blev klart 2021, och visas i Galleria Huuto 10.03.2023 – 02.04.2023.

”Trädgården visar en sida av BDSM och kink som saknats i den finländska bildvärlden. Verket visar djupet, tilliten och kärleken som hänger samman med BDSM, lär ut betydelsen av kommunikation och visar att en sexualitet som bygger på kink kan vara en sexuell identitet”, berättar Havukainen.

I Trädgården figurerar fem människor som identifierar sig som kinky. De berättar om vad kink betyder för dem. Betraktaren får följa med intima lekar, och får samtidigt se hur ömt och kärleksfullt det kan vara att leka med smärta och makt.

”Vi har alla olika sidor. Själv är jag stark och dominant, men jag längtar också efter att själv vara utelämnad åt någon annan. Med hjälp av kink kan man tillfredsställa behov som vardagslivet inte ger möjlighet till. Det är verkligen stärkande att få vara helt avslappnad under en session, och kunna lita på att allt går bra”, säger Mia som figurerar i Trädgården.

Enligt Havukainen är verket inte bara en beskrivning av BDSM, utan behandlar också tillit och kommunikation mer generellt. Trädgården utmanar var och en att fundera över hur man kan och får tala om sina behov och lustar, och hurudana gränser man kan sätta.

Videoverkets rekommenderade åldersgräns är 18, och visningarna börjar varje heltimme. Verket innehåller nakenhet och avbildar sadomasochistiska handlingar som kan väcka obehag.
Det är förbjudet att spela in, fotografera och filma verket.

Bildkonstnären Minna Havukainens (f. 1969) verk berör fenomen som ofta undviks. Hennes verk och de omfattande evenemangshelheterna som hon ordnar i samband med utställningarna behandlar livets grundfrågor som liv, död, sjukdom och sexualitet. Havukainens konstnärskap har uppmärksammats med
en Fotofinlandia-nominering, Aboa-priset och kulturpriset av Pyhän Henrikin säätiö.

Trädgården har spelats in i Åbo och är Minna Havukainens första långfilm. Verket har tidigare visats på grupputställningen Spektri i Wäinö Aaltonens museum samt på filmfestivalerna Kärlek & Anarki och Vinokino år 2021. Trädgården visades också 9.9.2022–25.2.2023 i Berlin, som en del av galleriet Miettinen Collections utställning ”And I Trust You”. Utställningen kuraterades av Anna Miettinen och Linda Peitz (Miettinen Collection & Sammlung Peters-Messer).

Verket har förverkligats med stöd av Konestiftelsen, Egentliga Finlands konstkommission vid Centret för konstfrämjande och Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto.

Tack för förverkligandet av installationen:
AV-teknik: Installering och teknisk planering: Pro Av Saarikko Oy

Återvunnen sammet och möbler: Installering och planering: Melodrama Oy / Ismo Salonen & mestari
Saukkonen
Ett särskilt tack riktas till Kustö Konstgård och Teemu Mäki.

 

Kontakt:
Minna Havukainen
bildkonstnär, fotokonstnär, regissör
Tel: 040-7174603
epost: minna.havukainen10(a)gmail.com
http://www.100finnishphotographers.fi/minna-havukainen/