• Never cross a picket line
  • nevercross-featured
  • Jaakko Karhunen & Aino-Marjatta Mäki
  • Never Cross a Picket Line
  • Never Cross a Picket Line
  • Never Cross a Picket Line

Aino-Marjatta Mäki, Jaakko Karhunen

NEVER CROSS A PICKET LINE

Jätkä 2 16.11.-1.12.2013

Never cross a picket line

Tragedia yhdessä näytöksessä

Näyttely

Galleria Huuto Jätkäsaari 2

16.11.-1.12.2013

Aiheeseen liittyen seminaari THE CLAMOR OF STRUGGLE lauantaina 30.11.2013 klo 13-17

http://ahlqvist.co/never-cross-a-picket-line/

*Never cross a picket line* on vanha motto, joka tarkoittaa ettei milloinkaan ole sallittua tehdä työtä lakon aikana. *Picket line* on suomeksi lakkovartio, mutta sanasta puuttuu alkuperäisessä englanninkielisessä termissä läsnä oleva tilaa rajaava ulottuvuus: *picket line* on fyysinen raja jonka yli voi astua, mutta jonka yli ei enää voi palata.

Olemme istuneet erilaisissa toimistotiloissa ja neuvotteluhuoneissa keskustelemassa siitä, mitä työn tekeminen tänä päivänä tarkoittaa. Keskusteluiden osallistujiksi valitsimme ammattiliittojen ja henkilöstövuokrausyritysten työntekijöitä sekä yrityskonsultteja, koska heidän edustamansa instituutiot määrittävät ja organisoivat työvoimaa, mutta eivät ole suoranaisesti tekemisissä itse tuotannon kanssa. He eivät kuitenkaan puhu instituution äänellä, vaan yksityishenkilöinä joilla on pitkä kokemus työmarkkinoista.

Työskentelymme kautta yritämme löytää rajan eri positioiden välillä, kiistan siitä mikä on työn merkitys. Kaikki ovat olleet yhtä mieltä siitä, että työ on välttämätöntä, sitä on tehtävä enemmän ja että työ on muutoksessa. Mutta tähän yhtäläisyydet loppuvat. Kaikille työ on välttämätöntä, mutta toisille se on pakko, toisille etuoikeus. Kiista on yhä olemassa, vaikka se näyttäytyisikin vain vanhanaikaisena sopeutumattomuutena uuteen tilanteeseen.

Kysyimme, millainen on hyvä työntekijä? Vastaus on, että asenne ratkaisee, ei pätevyys tai ammattitaito. Sinun on oltava positiivinen ja yhteistyökykyinen, kommunikatiivinen ja epävarmuutta sietävä. Henkilökohtaiset ominaisuutesi määrittävät markkina-arvosi, ei työsi kesto tai tuottavuus. Olemme keskusteluiden kautta pyrkineet ymmärtämään minkälaisen työntekijän tämä puhe tuottaa. Mitä jos sinulla ei ole niitä henkilökohtaisia ominaisuuksia jota työ vaatii? Lakkoonkaan ei voi mennä koska se merkitsisi ajattelun lopettamista.

Nauhoitetuista keskusteluista olemme koostaneet tragedian yhdessä näytöksessä. Tragedia on itsenäisten ja perusteltujen asemien välinen konflikti. Vastapuolien positiot ovat yhtä aikaa täysin oikeutettuja ja samalla sokeita sekä väärässä siinä määrin, että ne joko epäonnistuvat tunnistamaan toisen näkökulman oikeutuksen, tai eivät voi myöntää vastapuolelle sen omaa totuuden hetkeä. Konfliktin keskellä asemat kumoavat toisensa ja jäljelle jää mahdollisuus ajatella ettei pelkästään työ määritä kaikkea mitä olet.

Aino-Marjatta Mäki ja Jaakko Karhunen

Kiitos: Active People, Adecco, Akava, AKT, Amrop Finland, Extremely Nice Job Oy, Tuukka Haapakorpi, Idealist Oy, Ilmailualojen Unioni, Kansan Arkisto, Merimies-unioni, Modular Learning Processes Oy, Opteam, Operaria Konkaripalvelut, SAK, Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Treignac Projet, Erkki Tolonen ja Kyösti Väänänen.

Teosta ovat tukeneet: AVEK, Genelec Oy, Puumesta Oy, Suomen Vuokrakopit Oy sekä Brew Dog