• Piia Kokkarinen

Piia Kokkarinen

11.10.-3.11.2019

Piia Kokkarinen
Lennosta kiinni
11.10.-3.11.2019

Hiilessä kiehtovaa on se, että sen liukuvalla jäljellä voi muodostaa vaikutelmia ajan kulumisesta, immateriaalisuudesta ja liikkeestä. Paperin valkean pinnan, tyhjyyden, näen aktiivisena elementtinä, ja pyrin virittämään sen jännitteiseksi tilaksi.

Näyttelyn teoksissa hiilen jäljet ovat monitulkinnallisia: ne saattavat olla hahmojen ääriviivoja, päänsisäisiä liikkeitä, ympäröiviä miljöitä. Minuus ei ole stabiili subjekti vaan liukuva kokemus, vuorovaikutuksessa ympäristön, tapahtumien, muistojen kanssa. Toivon piirustusteni välittävän väläyksenomaisuutta, hetkellisyyttä, katovaisuutta, intuitiivisuutta ja kompleksisuutta.