• Saa sanoa
  • Saa sanoa
  • saa_sanoa_front
  • Saa sanoa

Saa Sanoa

SAA SANOA -TUOTANTO

Jätkä 1 14.9.-29.9.2013

SAA SANOA -TUOTANTO
Galleria Huuto Jätkäsaari 1
14.9.–29.9.2013
HUOM: Uudet aukioloajat: ti-su 12-17

Prosessi alkaa tästä ja nyt.

Kun vuorovaikutustilanne syntyy kahden subjektin välille, toisen kasvojen kosketuksessa, kasvojen tasolla – kohtaaminen, jota ei voi ennakoida mutta joka voi puhutella, koskettaa, konfliktoitua, väistää. Reagoimme, kasvot eivät jätä kylmäksi vaan toisen toiseus, kasvojen kosketus palauttaa meidät takaisin itseemme, siihen miten me itse koemme toiseuden vastuun itse itsenämme.

Emmanuel Levinas on käsitellyt tuotannossaan yhteisön käsitettä ja sen syntyä. Hänelle ruumiillisuus on vastavuoroista, joka ei palaudu samaan samanlaisena. Kasvojen tasolla toinen kohdataan mimeettisesti jännitteisessä tilassa mutta itse tapahtumana toisen kasvot ovat jotakin, jota ei voi paeta, lihallista ja aistittavaa, joka vastustamattomasti vaatii jotakin enemmän, vastauksen. Levinasille toisen kasvot kohdataan ihon tasolla läsnäolevina, vastuullisellisina ja vastavuoroisina – tässä ja nyt.

Saa sanoa –tuotanto esittää kolmen näyttelyn (triptyykki) sarjan:
Saa sanoa– Sanonko – Saatan sanoa

Esitykset: 15.9, 22.9, 29.9
Klo 12-16

Tervetuloa!

www.saasanoa.com
www.facebook.com/saa.sanoa
kommentit(at)saasanoa.com

Kiitos Koneen säätiölle ja Kuvataideakatemia tohtorikoulutusohjelmalle tutkimusmahdollisuuksista.

Saa sanoa

22.9. klo 12-17
Saa sanoa –tuotanto esittää: Kohtaamiskokemuksia, testi (2), alive installaatio –esitys

Saa sanoa –tuotanto pohtii yhteisötaiteellisen toiminnan luonnetta ja keinoja toimia kaupunkitilassa, yhdessä tekemisen ja vastuun jakamisen merkityksiä, jotka käyvät jatkuvaa nyt –hetkessä läsnä olevaa neuvottelua omista ehdoistaan ja asemastaan kaupunkitilassa(sta).

Yhteisö(taitee)llinen toiminta perustuu kollektiiviseen, tilanteen ehdoilla tapahtuvaan päätöksentekoon: miten nyt –hetki välittyy itse työn ja toiminnan tasolla ja miten toinen inhimillinen tai ei-inhimillinen subjekti muuttavat tilannetta, mikä on toisen kohtaamisen ero ja merkitys näissä tilanteissa? Mitä kahden subjektin välinen vuorovaikutteinen kohtaamistilanne paljastaa meille – meistä itsestämme?

Avain sanat: Kaupunki ja ihmisen muisti, miten yhteisöllisyys syntyy?

Esityksessä mukana: Aino, Eero, Jokke, Katri, Minna, Osmo, Smilla, Tero, Ville, Zipora

Esitysmuoto on avoin prosessi: muutosaltis ja tilanteen ehdoilla etenevä.

Tervetuloa!

Seuraava ja viimeinen esitys:
29.9. klo 12-17
Kohtaamiskokemuksia, testi (3), alive installaatio –esitys

Avain sanat
Kaupunkitila – yhteisö, ihminen ja vastuu, miten yhteisöllisyys syntyy?
Tilannetapahtumassa mukana: Aino, Eero, Jokke, Katri, Minna, Osmo, Roosa, Saara,
Smilla, Tero, Ville, Zipora

Klo 14.30 -15 Tilannetapahtumien purku, avoin keskustelu

Klo 15 -17 Yhteisötaiteellisen toiminnan haasteet kaupunkitilassa, avoin
keskustelu
Osallistujat: Lena, Pekka, Petri, Piia ja Minna

Esitysmuoto on avoin prosessi: muutosaltis ja tilanteen ehdoilla etenevä.

Tervetuloa!

Kiitos yhteistyöstä Alppilan-, Itäkeskuksen-, Kallion ilmaisutaidon lukion oppilaille, Urheiluseura Jyryn ikä-miehille, Eero Enqvistille, Konsta Huuskolle, Riitta Seitsoselle ja Minna Strömbergille!