• Sirkku Rosi: Ahmatti / Glutton, 25x20 cm, akvarelli paperille, 2021
  • Sirkku Rosi: Haluaisin pohtia tätä vielä hetken / I would like to ponder this still for a moment, 2021, akvarelli paperille, 110x80cm
  • Sirkku Rosi: Neljännet aplodit II / Fourth applouse II, 30x30 cm, akvarelli paperille, 2021
  • Sirkku Rosi: Yksityiskohta (teoksesta Cultivating lilies and other essentials), akvarelli paperille, 2022

Sirkku Rosi

Applåder för fjärde gången

Huuto II 4.3.-27.3.2022

Sirkku Rosi
Applåder för fjärde gången
4.-27.3.2022

En köttfärgad himmel sänker sig över oss. Den är skymning och gryning, men bedrift, är den det? Tiden tömmer köttet, safterna sugs upp av jorden. Hud och stenens yta. Friktion och upplösning. Tarmvred är på kommande, och en mer eller mindre vacker dag börjar det kännas i både maskens kropp och myrens ludd. Men också ofruktbara stjälkar kan spira, på något sätt, plötsligt, långsamt, oönskat, ofrånkomligen. Alltid blir det något kvar.

Vi törstar efter mer, trots att det snart inte finns något kvar att dricka. Det kan finnas giftiga organismer i vattnet. Världen är trött på människan. Föreställningen är inställd och vi vill ha applåder för fjärde gången. Balansen mellan människa och övrig natur har att göra med frågor om makt, ansvar, överlevnad, rättigheter och fortplantning. Vi är en organisk del av naturen, men i vår kultur har vi på ett falskt sätt separerat oss från den. Resultatet är hybris och kollaps. Hur känns den rubbade balansen i köttet? Hur känns tiden som runnit mellan fingrarna i hudvecken? Orkar vi vara hoppfulla? Kan någonting ännu växa fram ur det här?

Akvarellerna på utställningen utgör ett landskap där utopi och dystopi vävs samman till en enhetlig trädgård. Utställningen är ett Eden och Antieden där människans egen cellularitet knyts samman med omgivningens cellstrukturer. Den handlar om att samlas, att vara nära. Den är en samling av splittrade, sensibla, kroppsliga tankar – om det vi står inför.

Sirkku Rosi arbetar huvudsakligen med akvarellmåleri och performance. Hon är intresserad av de vardagliga gesternas absurda poetik och av köttet som en plats för tänkande. I centrum för verken står kroppslighet och hud som en porös, läckande gräns mellan människa och omgivande värld.

Rosi har haft flera utställningar i Finland och utomlands. Hennes verk finns bland annat i Tammerfors konstmuseums och statens konstsamlingar. Rosi avlade magisterexamen vid Aalto-universitetet år 2015, och fortsätter sina studier vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi. Hon undersöker sambandet mellan kroppslig och visuell konst, femininitet samt den levande kroppen och kroppsligheten som en delad upplevelse. I Rosis verk uppstår en köttets subtila karneval.

Tack
Finska kulturfonden

Kontaktuppgifter
sirkkurosi.com
kanervosirkku(a)gmail.com