• Taiteiljakollektiivi Kunst
  • Taiteilijakollektiivi Kunst: Patafyysiset puutarhurit, still videoteoksesta

Konstnärskollektivet Kunst

Huuto IV 26.10.-19.11.2023

Konstnärskollektivet Kunst
26.10.-19.11.2023

Till en medlem av naturens värld

Idag vill jag hedra och uppmuntra dig, medlem av naturens värld. Du hamnar lätt i skuggan av större och mer synliga varelser.
Du är viktig. Du har en unik plats i ekosystemet. Du lär oss kretsloppets och återfödelsens betydelse. Vi bör minnas och lära oss av det förflutna. Du är ett exempel på långsam kraft och anpassningsförmåga. Du växer i jorden och sträcker dig inte mot solen. Du är en påminnelse om att det finns många typer av framgång.
Dina symbiotiska förhållanden visar att vi kan uppnå större mål om vi arbetar tillsammans. Din långsamma inverkan och anspråkslöshet inspirerar oss till att vara bättre människor och respektera miljön. Du är en symbol för uthållighet, flexibilitet och den fördolda skönhet som kan finnas i vår planets mörkaste vrår.
Tack, svampen, fortsätt skina.

Verket är ett testlaboratorium, där flercelliga arters överlevnadsförmåga och förökning testas under kontrollerade odlingsförhållanden. Samtidigt är det Konstnärskollektivet Kunsts försök att lösa världens problem med patafysiska metoder.

. . .

Konstnärskollektivet Kunst är en samverkande enhet som består av Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen och Julia Weckman. Vid sidan om det egna konstnärliga arbetet organiserar de tillsammans tvärkonstnärliga och performativa utställningar och interventioner. Kunst fungerar som ett diskuterande och förverkligande organ, vars gemensamma verk inte framhäver enskilda konstnärers upphovsmannaskap. Kollektivet tilldelades Nylands konstpris år 2018.

Tack
Utställningen har förverkligats i samarbete med Helsieni. Utställningen stöds av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Centret för konstfrämjande.

Kontaktuppgifter
www.taiteilijakollektiivikunst.fi