• Dace Lucia Kidd: SHAUSMAS
  • Dace Lucia Kidd: SHAUSMAS (horrible)
  • Edgars Mucenieks: Fragile Question
  • Luce: Himmelreich
  • Martins Rozenfelds: Bananaman
  • Martins Rozenfelds: Still Life

Octopus Art Projects

Take Me Out

Jätkä 2 4.12.-21.12.2014

Octopus Art Projects
Take Me Out
Huuto Busholmen 2
4.12.–21.12.2014

Våra gallerier är öppna normalt kl. 12-17 på Självständighetsdagen 6.12.

Fem lettiska konstnärer i olika åldrar och med olika erfarenhet har för utställningen “TAKE ME OUT” skapat verk i avsikt att uppmuntra åskådarna att fästa uppmärksamhet vid sin egen fantasi, att söka förklaringar till vad de ser. Genom att betona språkliga konnotationer, analyserar konstnärerna i sina arbeten olika teman, huvudsakligen baserade på personliga erfarenheter. Genom att konstnärerna fokuserar på personliga erfarenheter reflekteras i utställningen sådant som relaterar till psykologiska, emotionella, historiska aspekter och den sociala miljön.

Konstverken ställer frågor om oss själva som person, den omgivande miljön och att höra till vissa grupper. Utan tvivel blir sambanden viktiga, inte bara mellan konstverken och deras placering i rummet, utan också mellan konstverken och dess åskådare. Åskådarna lockas att delta genom att använda utställningen som lekplats. Hur man deltar i leken kan vara olika – med kroppsspråk, beröring och tolkningar av arbetenas betydelse. Mystik och okunnighet är en väsentlig del av leken. Utställningen fokuserar på åskådarens personliga tolkning av ett konstverk, som ges en central roll istället för konstverken i sig själva. När vi organiserade utställningen låg huvudfokus på sinnen och visuella intryck hos åskådarna. Stilen och formsättet hur dessa konstverk presenteras sträcker sig från en estetisk harmonisk och romantisk struktur till en väldigt dynamisk och ibland provokativ stil.

Namnet på utställningens betonar inte bara åskådarnas sett att se, utan uppmuntrar också åskådarna att reagera och delta aktivt; till exempel – det här är en inbjudan till en aktionsprocess och ett stort steg, som betyder ett möjligt byte av fokus från objekt till subjekt. Det sker oberoende om programförklaringen TAKE ME OUT är tolkat som en önskan eller ett krav. Titeln genomsyrar tonvikten på två individer som leder till en uppfattning om en kommunikativ distans eller – tvärtemot – till en sammanslutning och sökning av en prototyp av den andra personen. Det här för att lyfta fram begrepp som “manipulation”, “ansvar”, “tillit” och “skyldighet” som används för att vädja till åskådarens och samhällets moralkategorier.

Psykologiska värderingar, bedömningar av normen som accepteras av samhället och en systematisk eftergivenhet med de här normerna ligger insvepta i berättelser och är aktuella frågor som konstnärerna också är upptagna av. Genom konstverken söker de en väg ut ur konventioner och normer som man anser som självklara. Alltså: en diskussion om att bryta med status quo. Det finns ingen väg ut ur olika konflikter och interaktioner av motsägelsefulla synpunkter då ett traditionellt tänkande råder.

På konstutställningen vill gruppen visa målningar, installationer, konstverk och en grupp med figurativa skulpturer skapade speciellt för den här utställningen.

Ursprungligen bildades Octopus art projects år 2010 som en informell konstnärsgrupp som senare växte till en konstnärsförening som för samman både konstnärer och supportrar av konstprocesser. Föreningens medlemmar delar en liknande syn och ett modernt tänkande. Föreningen gör kultur – och huvudsakligen samtidskonstprojekt som riktat in sig på olika ämnesområden och trender. Föreningen har förverkligat internationella konst- och kulturprojekt i Riga, Hamburg, Berlin, München, Milano och Venedig.

Om konstnärerna:

Luce, född 1959 i Lettland. Bor och arbetar i Lettland. Internationella utställningar från 2007 i Lettland, Italien, Tyskland, Schweiz, Kina och Ryssland. Arbetar med måleri, grafik, video, performance och installation.
Kroppslighet har stor betydelse i hans arbeten. Han balanserar i sina arbeten på gränsen mellan olika medier.

Edgars Mucenieks, arbetar med måleri, naturkonst, performance, installation och video. Har haft separat- och grupputställningar i Lettland, Finland, Slovenien, Nederländerna, Tyskland och Italien. Utexaminerad konstmagister från den Lettiska konstakademin, sedan 2010 studerar han för sin doktorsavhandling vid Riga Teacher Training and Educational Management Academy.

Dace Lucia Kidd, född 1987 i Lettland. Bor och arbetar i USA och Lettland. Kandidatexamen år 2011 från Lettiska konstakademin, studerade 2008-2009 vid Accademia di Belle Arti Palermo, Italien. Skapar verk och installationer av teckningar och fotografier, använder ofta text och stenciler, skapar videoverk, animation och monokroma målningar. Separatutställningar i Lettland och USA, grupputställningar i Lettland, Polen, Bulgarien, Tyskland, Nederländerna, Turkiet och Italien.

Sarmite Caune, född 1961 i Lettland. Bor och arbetar i Lettland. Studerade pedagogik vid Lettiska konstakademin (1981 – 1987), sedan 2007 medlem av det lettiska konstnärsfacket. Arbetar med flera olika målningstekniker, installationer och miljöverk. Har haft separatutställningar i Lettland, Litauen, Tyskland och Italien. Medverkat i grupputställningar i Lettland och Tyskland.

Martins Rozenfelds, född år 1989 i Lettland, studerar sedan år 2013 vid KUVA för en magisterexamen i skulptur, har deltagit i konstutställningar sedan år 2007. Hans arbeten har visats i Lettland, Tyskland, Estland, Belgien och Finland. Arbetar i en mycket realistisk figurativ skulpturteknik, har gjort installationer, miljöverk och interaktiv konst.

Utställningen har fått understöd av State Culture Capital Foundation i Lettland, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet och Liepaja kommuns kulturdepartement.

Ytterligare information:
info(a)octopusartprojects.eu