• Dace Lucia Kidd: SHAUSMAS
  • Dace Lucia Kidd: SHAUSMAS (horrible)
  • Edgars Mucenieks: Fragile Question
  • Luce: Himmelreich
  • Martins Rozenfelds: Bananaman
  • Martins Rozenfelds: Still Life

Octopus Art Projects

Take Me Out

Jätkä 2 4.12.-21.12.2014

Octopus Art Projects
Take Me Out
Huuto Jätkäsaari 2
4.12.–21.12.2014

Itsenäisyyspäivänä 6.12. galleriamme ovat avoinna normaalisti klo 12-17.

TAKE ME OUT -näyttelyä varten viisi eri-ikäistä ja erilaisen kokemuspohjan omaavaa latvialaista taiteilijaa on tehnyt teoksia, joiden tarkoituksena on kannustaa katsojia kiinnittämään huomiota omaan mielikuvitukseensa ja etsimään selityksiä sille, mitä he näkevät. Kielen konnotaatioita korostavat taiteilijat pohtivat töissään teemoja, jotka perustuvat pääosin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Näyttely keskittyy yksilöllisiin kokemuksiin ja tarkastelee psykologiseen, emotionaaliseen, historialliseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyviä seikkoja.

Teokset nostavat esiin kysymyksiä liittyen yksilöön henkilönä, ympäristöön ja tiettyihin ryhmiin kuulumiseen. Epäilemättä tärkeään rooliin eivät nouse ainoastaan teosten ja niiden galleriasijoittelun väliset suhteet vaan myös teosten ja katsojien väliset suhteet. Katsojia pyydetään osallistumaan käyttämällä näyttelyä leikkikenttänä. He voivat osallistua leikkiin monella eri tavalla – vartalon liikkein, kosketuksen kautta tai teosten merkityksiä tulkitsemalla. Mystiikalla ja tietämättömyydellä on keskeinen osa leikissä. Näyttely keskittyy katsojan yksilölliseen tulkintaan teoksesta ja antaa sille keskeisen roolin itse teosten sijaan. Näyttelyä järjestettäessä huomiota kiinnitettiin erityisesti aisteihin ja katsojiin kohdistuvaan visuaaliseen vaikutukseen. Teosten esitystapa ja -tyyli vaihtelee esteettisesti harmonisesta ja romantisoidusta jäsenneltyyn ja erittäin dynaamiseen ja joskus jopa provokatiiviseen.

Näyttelyn nimi ei korosta ainoastaan katsojien asemaa, vaan myös kannustaa heitä reagoimaan ja osallistumaan aktiivisesti. Heitä pyydetään ryhtymään toimintaprosessiin ja oikeaan liikkeeseen, mikä mahdollisesti tarkoittaa keskeisen elementin muuttumista objektista subjektiksi. Näin käy riippumatta siitä, tulkitaanko ilmaisu ”TAKE ME OUT” pyynnöksi vai vaatimukseksi. Nimi painottaa kahta yksilöä, mikä johtaa joko huoleen viestintäetäisyydestä tai päinvastoin tiiviiseen yhteyteen ja toisen henkilön prototyypin etsintään. Tarkoituksena on korostaa manipuloinnin, vastuun, luottamuksen ja velvollisuuden kaltaisia käsitteitä, joilla yritetään vedota katsojien ja yhteiskunnan moraalikategorioihin.

Henkiset arvot, yhteiskunnan hyväksymien normien arviointi ja näiden kerrontoihin verhottujen normien systemaattinen noudattaminen ovat ajankohtaisia aiheita, jotka myös kiinnostavat taiteilijoita. Teokset etsivät ulospääsyä konventioista ja normeista, joita pidetään itsestään selvinä, eli ne käsittelevät status quon, vallitsevan tilan, rikkomista. Erilaisilta konflikteilta ja ristiriitaisten näkemysten vuorovaikutukselta ei voi välttyä, kun vastaan tulee perinteinen ajattelutapa.

Esillä on nimenomaan tätä näyttelyä varten tehtyä maalauksia, installaatioita, esineteoksia ja figuratiivisia veistosryhmiä.

Alun perin vuonna 2010 epäviralliseksi taiteilijaryhmäksi perustettu Octopus Art Projects on sittemmin laajentunut taideyhdistykseksi, joka tuo yhteen taiteilijat ja taideprosessien tukijat. Sen jäsenillä on samanlaiset näkemykset ja moderni ajattelutapa. Yhteisö toteuttaa kulttuuriprojekteja ja pääasiassa nykytaiteeseen keskittyviä projekteja, jotka kohdistuvat eri taiteenaloihin ja trendeihin. Yhteisö on toteuttanut paikallisia ja kansainvälisiä taide- ja kulttuuriprojekteja Riiassa, Hampurissa, Berliinissä, Münchenissä, Milanossa ja Venetsiassa.

Taiteilijat:

Luce (s. 1959, Latvia). Asuu ja työskentelee Latviassa. Kansainvälisiä näyttelyitä vuodesta 2007 lähtien Latviassa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Kiinassa ja Venäjällä. Työskentelee maalauksen, grafiikan, videotaiteen, performanssien ja installaatioiden parissa. Materiaaleilla on keskeinen rooli hänen töissään. Hän tasapainottelee eri välineiden ja menetelmien välillä.

Edgars Mucenieks työskentelee maalauksen, maataiteen, performanssien, installaatioiden ja videoteosten parissa. Yksityis- että ryhmänäyttelyitä Latviassa, Suomessa, Sloveniassa, Alankomaissa, Saksassa ja Italiassa. Valmistunut kuvataiteen maisteriksi Latvian taideakatemiasta. Opiskellut tohtorin tutkintoa varten vuodesta 2010 (Riga Teacher Training and Educational Management Academy).

Dace Lucia Kidd (s. 1987, Latvia). Asuu ja työskentelee Yhdysvalloissa ja Latviassa. Valmistunut kuvataiteen kandidaatiksi Latvian taideakatemiasta vuonna 2011. Opiskellut Italiassa (Accademia di belle Arti Palermo) vuosina 2008–2009. Luo esineitä ja installaatioita piirroksista ja valokuvista, käyttää usein tekstiä ja sapluunoita, tekee videoteoksia, animaatioita ja monokromaattisia maalauksia. Yksityisnäyttelyitä Latviassa ja Yhdysvalloissa sekä ryhmänäyttelyitä Latviassa, Yhdysvalloissa, Puolassa, Bulgariassa, Saksassa, Alankomaissa, Turkissa ja Italiassa.

Sarmite Caune (s. 1961, Latvia). Asuu ja työskentelee Latviassa. Opiskellut pedagogiikkaa Latvian taideakatemiassa (1981–1987). Latvian taiteilijaliiton jäsen vuodesta 2007. Työskentelee erilaisten maalaustekniikoiden, installaatioiden ja ympäristöteosten parissa. Yksityisnäyttelyitä Latviassa, Liettuassa, Saksassa ja Italiassa. Osallistunut ryhmänäyttelyihin Latviassa ja Saksassa.

Martins Rozenfelds (s. 1989, Latvia). Aloittanut kuvataiteen maisteriopinnot Kuvataideakatemian kuvanveiston koulutusohjelmassa vuonna 2013. Osallistunut taidenäyttelyihin vuodesta 2007. Töitä ollut esillä Latviassa, Saksassa, Virossa, Belgiassa, Puolassa ja Suomessa. Työskentelee erityisesti realististen ja figuratiivisten veistosten parissa, on toteuttanut myös installaatioita, ympäristöteoksia ja osallistavia projekteja.

Näyttelyä ovat tukeneet State Culture Capital Foundation, Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma sekä Liepaja municipal institution ”Culture Department”.

Lisätietoa:
info(a)octopusartprojects.eu