• Textkonst

Anna Hallberg (SE), CIA RINNE, JÖRGEN GASSILEWSKI (SE)

TEKSTKONST 1

Viiskulma 23.11.-4.12.2005

Anna Hallberg & Jörgen Gassilewski
makt status pengar kunskap

makt status pengar kunskap är en utställning av de svenska författarna och konstnärerna Jörgen Gassilewski och Anna Hallberg. Den version som visas på Galleri Huuto i Helsingfors, är en vidareutveckling av en installation med samma titel som Gassilewski och Hallberg visade på Galleri Enkehuset i Stockholm i december 2004.
Vem äger en text som den här? I ett rum som det här? Är det litteratur? Eller konst? Eller något annat? När gränserna mellan kategorier suddas ut börjar även de enklaste ord och vändningar att vackla. Vad är det som styr vår läsning?

*anna hallberg & jörgen gassilewski grusåsgränd 7 s-12130 enskededalen
t +46(0)8 6495437 annatext@hotmail.com gassilewski@yahoo.se

Cia Rinne
Indices

Indices [Indicier] -installationen består av hundrafem transparenta plastpåsar innehållande ”zaroum” -stycken, dvs. objekt och texter, kombinerade eller separata. De flesta texterna är skrivna på engelska, franska, svenska och tyska.
På utställningen har flere texter kombinerats med olika slags hittegods. De rostiga föremålen får mig att tänka på historien, på tid, och på förgänglighet. Det hittade objektet är onyttigt och har på ett sympatiskt sätt förlorat sin ursprungliga funktion. Som sådant har det befriats från sin plikt att tjäna ett speciellt ändamål och är öppet för att interpreteras på ett nytt sätt.
Under resor i Rumänien blev jag bekant med romer som berättade om deportationen till Transnistrien 1942-44, och det är delvis med romernas förintelse [Samudaripen], men även med andra offer för förintelsen och ny rasism i tankarna som jag gjorde många av de stycken som är utställda. Texterna för några av styckena (schwarze milch/ svarta mjölk, dein aschenens haar/ ditt askgråa hår, der spielt mit den schlangen/ han leker med ormarna, spielt süsser den tod/ spela ljuvare döden) är utdrag ur Paul Celans dikt “Todesfuge” (Dödsfuga).
Med på utställningen finns också nio deformerade och smultna vinylskivor. Titlarna på dessa är tagna ur de textstycken som fortfarande är läsliga på skivorna [L. Pigarelli, ”Era una notte che pioveva” (Det var en natt det regnade) eller Bach, “Zwiegespäch” (samtal på tu man hand)].

*cia rinne karlbergsvägen 9 fin-02400 kyrkslätt t/f +358-9-2216330
m +358 442871029 siah@nomade.fr

Tack till FRAME