• Johan F. Karlsson: The Great Wall

Johan F. Karlsson

The Great Wall

Pikkujätkä 18.2.-5.3.2017

Johan F. Karlsson
The Great Wall
18.2. – 5.3.2017
Galleria Huuto Jätkäsaari – Pikkujätkä

Näyttely The Great Wall tutkii osallisuuttamme nykyhetken kuvakulttuurin luomisessa ja pohtii samalla valokuvaustottumuksiemme paikkasidonnaisia vaikutuksia. Karttapalvelu Google Mapsissa Kiinan muurin voi nähdä muotoutuvan turistien lisäämien paikkatagien (eng. “geotag”) mukaan. Valokuvia sisältävät paikkatagit muodostavat karttaan pilkullisen kuvion. Lintuperspektiivistä käsin tarkastellen jokainen pilkku edustaa kutakin paikkatagin luonutta yksilöä. The Great Wall käsittelee tapaamme käyttää valokuvaa kollektiivisesti, sekä ilmentää samalla massaturismin vaikutuksia.

Kiinan muuri on esimerkki paikasta, joka saa karttapalvelussa uuden abstraktin muodon käyttäjiensä digitaalisten jalanjälkien myötä. Turistien luomat paikkatagit tulevat osaksi paikan kuvahistoriaa, sekä samalla heidän omaa elämäntarinaansa. Karttapalvelujen yleistyneen käytön myötä voimme samaistua erilaisten digitaalisten jälkien jättämiseen elämämme aikana. Kuvien avulla voimme jakaa kokemuksemme julkisesti olemalla läsnä tietyssä paikassa samaan aikaan sekä fyysisesti että etäisesti.

Näyttelyn videoprojektioissa paikkatagien luomat muodostelmat Kiinan muurista on muunnettu muistuttamaan tähtikuvioita. Tähtikuviot viittaavat perinteisiin navigointimenetelmiin, ja aikaan jolloin suunnistimme tähtien ja auringon liikkeiden havainnoinnin avulla. Sen sijaan, että katsoisimme ylös tähtiin, voimme teoksen avulla luoda vuorostaan katsauksen meihin itseemme: digitaalisten ympäristöjen käyttäjiin ja kyltymättömiin valokuvallisen ilmaisun kuluttajiin.

Lisätietoa:
johanf.karl(a)gmail.com